i2

Michael vol. 17, 2020, innhold

Hefte 1-2020: Dagar til å leva, og dagar til å døy – Med «doktorblikk» på helse og sjukdom i Olav Duuns diktning

3

Detaljert innholdsfortegnelse

5

Hefte 2-2020: Oslo – og byens helse
Leder – Oslo – og byens helse
Øivind Larsen

447

Originalartikkel – Forventet levealder i Oslos bydeler varierer – hvorfor?
Per Halvor Vale

453

Originalartikkel – Planlegging for helse og trivsel i Groruddalen i Oslo
Gunnar Ridderström, Hanne Marie Sønstegaard

477

Oversiktsartikkel – Innvandreres helse – en utfordring for helsetjenesten
Arild Aambø

510

Kronikk – Offentlig folkehelsearbeid i Oslo: et tilbakeblikk
Anders Smith, Harald Siem

528

Notat – Oslo – en «psykt bra by»?
Øivind Larsen

536

Hefte 3-2020: Sammenhenger
Leder – Kunnskapsbasert forståelse av sammenhenger
Øivind Larsen

543

Originalartikkel – Mikroskopisk arvesølv i Bergen
Karen B. Helle, Lorentz M. Irgens

549

Kronikk – Frederik Holst og farmakologisamlingen – en skjult skatt fram i lyset
Øivind Larsen, Berit Smestad Paulsen, Anne Vaalund

557

Originalartikkel – Russerfanger innlagt i Møre og Romsdal
Fylkessykehus i Molde under Den andre verdenskrig
Guttorm Eldøen

565

Bokanmeldelse – Krigen og Norge – en oversikt
Øivind Larsen

583

Bokanmeldelse – Helsefaglig yrkesetikk
Arvid Heiberg

586

Originalartikkel – Legevakt i Norden før og nå
Torunn Bjerve Eide

588

Bokanmeldelse – Les og lær
Erlend Hem

602

Årsmelding – Det norske medicinske Selskab 2019–2020
Magne Nylenna

605

Hefte 4-2020: Koleraen i 1853 – et aktuelt gjensyn
Leder – Hva kan forskning om 1800-tallsepidemier lære oss i dag?
Erlend Hem, Magne Nylenna

615

Originalartikkel – Koleraen i Norge i 1853 og historien om den
Øivind Larsen

621

Kronikk – Kolera – fortsatt en aktuell sykdom
Morten Rostrup

640

Kronikk – Fra kolera til korona: det norske smittevernet mellom motstridende interesser
Preben Aavitsland

648

Avhandling – Koleraen i Christiania i 1853
Lizzie Irene Knarberg Hansen

659

Detaljert innholdsfortegnelse

664

Innhold 2020

911