i2

Fra redaktørene: Erlend Hem

Medisin i stort

Michael 2021; 18; 220.

I dette nummeret av Michael anmeldes 11 bøker, i forrige utgave var det ti. Bokanmeldelser er godt og viktig stoff (1). I vår oppdaterte forfatterveiledning står det at «Tidsskriftet Michael inviterer forfattere til å sende inn artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk» (2). Denne profilen ønsker vi skal avspeiles også i bøkene som anmeldes.

Steinar Westin anmelder en bok om velferdsstaten, Geir Sverre Braut om norsk helseforvaltning og Øivind Larsen om sykdommers sosiale røtter. Dette er medisinen i stort. Men perspektivet er like viktig nedenfra. Johan Torgersen omtaler en bok fra pasienten i sykesengen, Per Stensland pårørendes kamp mot systemet og Christian Grimsgaard om en sykepleiers analyse av et helsevesen på bristepunktet. Eksempler på det store spennet i helsehistorien får vi i anmeldelsene av praktbøker om Dikemark sykehus og om gamle forløsningsinstrumenter i det medisinhistoriske museet i Uppsala. Mindre er heller ikke spennet innen psykisk helsevern. Ingegerd Frøyshov Larsen melder en bok om alkoholmisbruk og kunst og Cecilie B. Hartberg om psykisk helse hos eldre.

Vi mottar gjerne forslag til bøker som bør anmeldes, men vil ikke ha spontant innsendte bidrag. Ta kontakt på michael@dnms.no dersom du har tips.

Litteratur

  1. Hem E. Anmelderi. Michael 2021; 18: 91.

  2. Larsen Ø, Hem E, Nylenna M. Tidsskriftet Michael – en programerklæring. Michael 2021; 18: 7–11.

Erlend Hem

Universitetet i Oslo og Legeforskningsinstituttet