Michael nr. 4/2020

Michael

Artikler

Hva kan forskning om 1800-tallsepidemier lære oss i dag?

Koleraen i Norge i 1853 og historien om den

Kolera – fortsatt en aktuell sykdom

Fra kolera til korona: det norske smittevernet mellom motstridende interesser

Koleraen i Christiania i 1853

Michael vol. 17, 2020, innhold