Michael nr. 2/2020

Oslo – og byens helse

Artikler

Oslo – og byens helse

Forventet levealder i Oslos bydeler varierer – hvorfor?

Planlegging for helse og trivsel i Groruddalen i Oslo

Innvandreres helse – en utfordring for helsetjenesten

Offentlig folkehelsearbeid i Oslo: et tilbakeblikk

Oslo – en «psykt bra by»?