Møteprogram

Program høstsemesteret 2021

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo

Medlemmer har fri adgang. Ikke-medlemmer kr 100 per møte, Vipps 113953 

Onsdag 15.september 2021 kl 19:15 

Medisinske møteplasser gjennom to århundrer

"Velkommen til Legenes hus" ved president Anne-Karin Rime, Den norske legeforening

"Å treffes for å lære - en medisinsk møteplass finner sin form 1833-1846" ved Øivind Larsen, professor emeritus, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

«Vi sulteforer skammelig de forsorgsunderstøttede». Stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab ved Per Haave, historiker, statsstipendiat og forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo

«Tidsskriftet som medisinsk møteplass» ved Are Brean, sjefredaktør, Tidsskrift for den norske legeforening

Årsmøte i DnmS med vedtekter, økonomi og valg. 

Onsdag 20.oktober 2021 kl 19:15 

Hvordan samarbeider leger og sykepleiere i 2021?

ved Lill Sverresdatter Larsen, ph.d, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og Stig Müller, overlege ph.d. Akershus universitetssykehus

Onsdag 17.november 2021 kl 19:15

Demens

"Aldring og hjernen. Myter og realiteter" ved Per Brodal professor emeritus, Universitetet i Oslo

"Alzheimers sykdom. Implikasjoner av ny diagnostikk og behandling" ved Tormod Fladby, klinikksjef, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Onsdag 8.desember 2021, kl. 18:00  NB: Merk tid og sted. Møtet arrangeres i Oslo Katedralskole med påfølgende bespisning i katedralskolens kantine.

Christen Smith – lege, botaniker og vår første professor i økonomi

ved Ole G Moseng, Merethe Roos, Berit Smestad Paulsen og Ernst Bjercke