Møteprogram 

Program høstsemesteret 2023

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 20.september 2023 kl 19:15  

Norsk helsetjeneste: Verdens beste eller "god nok"?

Norge i verden ved Ingrid Sperre Saunes, seniorrådgiver, cand.polit, FHI.    

En bærekraftig helsetjeneste ved Erlend Tuseth Aasheim, lege, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Allmennlegen- mellom forventninger og begrensninger ved Kjell-Olav Svendsen, fastlege, Frogner helsesenter

Onsdag 18.oktober 2023 kl 19:15  

Delirium- "akutt hjernesvikt"

Patofysiologi ved Leiv Otto Watne, overlege Ahus, professor ved Universitet i oslo

Behandling ved Bjørn Erik Neerland, overlege og postdoktor ved Oslo Universitetssykehus

Onsdag 15.november 2023 kl 18:00 MERK TID

Abort- debattmøte  

Forslag til ny abortlov ved Kari Sønderland, utvalgsleder

Abort- norske og internasjonal perspektiver ved Mette Løkeland, leder Abortregisteret

Etiske dilemmaer ved abort ved Morten Magelssen, førsteamanuensis, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Panelsamtale og diskusjon

Onsdag 13.desember 2023, kl. 18:00 i Oslo Katedralskole  MERK TID OG STED 

Julemøte: Internasjonalisering av norsk medisin

Fredrik Holsts studieturer på 1800-tallet ved Øivind Larsen, professor em, Universitetet i Oslo

Medisinerutdanningen i et internajsonalt perspektiv ved Janneche Wiers-Jenssen, forskningsleder, NIFU

En medisinstudent i Ungarn vender hjem til Norge ved Leah Kahn Barstad, nyutdannet lege