Møteprogram 

Program vårsemesteret 2023

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 18.januar 2023 kl 19:15  

Digital hjemmeoppfølging, kan det avlaste fastlegetjenesten?

v/ seniorrådgiver/lege Marius Tyssvang, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet og Sigurd Sørås Jonassen, ass seksjonsoverlege ved legevakten i Oslo og tidligere fastlege på Grunerløkka i 27 år og med erfaring med digital hjemmeoppfølging siden 2014.    

Onsdag 15.februar 2023 kl 19:15  

Helsepersonellkommisjonen

v/ kommisjonsleder Gunnar Bovim

Korte kommentarer fra Ståle Clementsen (Legeforeningen), Kai Øivind Brenden (Norsk sykepleierforbund), Iren Luther (leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet) og Svein Lyngroth (Oslo kommune, kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester).

Møtet arrangeres med støtte fra Tidsskriftforeningen og Fritt Ord.

Onsdag 8.mars 2023 kl 19:15

Løsningen på kreftgåten  

v/professor Jarle Breivik, Universitetet i Oslo

Forskningsmiljøene rapporterer om stadig nye gjennombrudd innen kreftbehandling. Samtidig ser vi at antall mennesker som får, lever med og dør av kreft øker for hvert år som går. Kreft er en fryktet sykdom, men det er også en helt naturlig del av aldringsprosessen. Jo bedre vi blir til å behandle kreft og andre sykdommer, jo lenger lever vi og desto mer kreft blir det i befolkningen. Dagens uttalte målsetning er å løse dette paradokset ved hjelp av genterapi, stamceller og kunstig intelligens. Men kan vi løse kreftgåten og fremdeles være mennesker?
Foredraget bygger på boken med samme navn, anmeldt i Michael:
https://www.michaeljournal.no/article/2022/09/Overbevisende-om-kreftgaten

Onsdag 12.april 2023, kl. 19:15 

Multippel sklerose: Årsaker, sykdomsmekanismer og behandling

V/Overlege, professor Elisabeth Gulowsen Celius, nevrologisk avdeling OUS og overlege, professor Trygve Holmøy, Nevrologisk avdeling, AHUS

Onsdag 24.mai 2023, kl. 19:15

Programendring: Er medisin litteratur? Er litteratur medisin?

V/ Professor Jan Frich, Universitetet i Oslo

Lansering av Michael nr 2/23 om Litteratur og medisin. 

Etterfølgende årsmøte i Det norske medicinske Selskab