Møteprogram 

Program høstsemesteret 2024

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 18.september 2024 kl 19:15  

Helseberedskap i en urolig tid


Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid?
Cecilie Daae, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, medlem av Totalberedskapskommisjonen

Krig og helse – behov for helsetjenester i krigens skygge. Petter Iversen, sjef, Forsvarets sanitet

Onsdag 23.oktober 2024 kl 19:15  

Moderne kirurgisk behandling av hjernesvulster
- om våkenkraniotomier og persontilpasset behandling


Einar Osland Vik-Mo, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor II, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Onsdag 20.november 2024 kl 19:15 

Hjernen og mytene  

Lansering av Michael supplement 33 med smakebiter av innholdet.

Introduksjon. Are Brean, nevrolog, redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og leder i Den norske nevrolitterære klubb

Drev CIA hemmelige eksperimenter med hjernekontroll i Oslo?
Espen Dietrichs, professor/overlege, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Ut av deg sjæl-opplevelser (autoskopiske fenomener) i litteratur og kunst. Jeanette Koht, overlege, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Soppen bak legendene – er det en sammenheng mellom meldrøye og hekseri? Ragnar Stien, nevrolog, Oslo

Medisinske og nevrologiske motiv i Jonas Fjeld-serien. Jan Frich, professor, Universitetet i Oslo og adm.dir. Diakonhjemmet sykehus

Onsdag 11.desember 2024 kl 18:00 i Oslo katedralskole (NB tid og sted!) 

Julemøte – Dr. Gjessings laboratorium  

Lansering av Michael nr. 4–2024

Biologisk psykiatri i Norge. Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Rolv Gjessing – en pioner i norsk psykiatrisk forskning. Tore Gude, professor emeritus og nestleder ved Dikemark sykehusmuseum

I spennet mellom respekt og nedlatende omtale – Rolv Gjessings skrift om Kautokeino-lappene fra 1934. Merethe Roos, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Etterfølgende servering og sosialt samvær. Informasjon om påmelding kommer.