Møteprogram

Program vårsemesteret 2023

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 18.januar 2023 kl 19:15  

Digital hjemmeoppfølging, kan det avlaste fastlegetjenesten?

v/ seniorrådgiver/lege Marius Tyssvang, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet og Sigurd Sørås Jonassen, ass seksjonsoverlege ved legevakten i Oslo og tidligere fastlege på Grunerløkka i 27 år og med erfaring med digital hjemmeoppfølging siden 2014.    

Onsdag 15.februar 2023 kl 19:15  

Helsepersonellkommisjonen

v/ kommisjonsleder Gunnar Bovim

Onsdag 8.mars 2023 kl 19:15

Løsningen på kreftgåten  

v/professor Jarle Breivik, Universitetet i Oslo

Onsdag 12.april 2023, kl. 19:15 

Multippel sklerose: Årsaker, sykdomsmekanismer og behandling

V/Overlege, professor Elisabeth Gulowsen Celius, nevrologisk avdeling OUS og overlege, professor Trygve Holmøy, Nevrologisk avdeling, AHUS

Onsdag 24.mai 2023, kl. 19:15

Screening for tarmkreft – har det noe for seg?

V/ Professor Michael Bretthauer, Universitetet i Oslo

Etterfølgende årsmøte