Avholdte arrangementer

Program vårsemesteret 2024

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 17.januar 2024 kl 19:15  

Overvektbehandling: nye medikamenter, nye muligheter

Overlege Serena Tonstad, Oslo universitetssykehus    

Divisjonsdirektør Linda Granlund, Helsedirektoratet

Onsdag 21.februar 2024 kl 19:15  

Når og hvordan bør prostatakreft behandles? Hva kan vi lære av PROTECT-studien?

Overlege, urolog Erik Skaaheim Haug, Sykehuset Vestfold, Tønsberg, leder av Fagrådet for Kvalitetsregisteret for prostatakreft

Professor, urolog Truls Erik Bjerklund Johansen , Universitetet i Oslo

Onsdag 20.mars 2024 kl 19:15 

Er det normalt å ha psykisk lidelse?  

Professor Sigmund Karterud, Universitetet i Oslo

Professor Ole André Solbakken, Universitetet i Oslo

Onsdag 17.april 2024 kl 19:15 

Vi blir færre! Global nedgang i fertilitet.  

Professor Vegard Skirbekk, forskningsleder, Folkehelseinstituttet, professor, Columbia University

Onsdag 22.mai 2025, kl. 19:15  

"Vi havner alle på Tynset". Norsk helsearkiv: oppgaver og muligheter

Avdelingsdirektør, PhD Kari Nytrøen, Norsk helsearkiv

Etter det faglige møtet blir det årsmøte i Det norske medicinske Selskab

Program høstsemesteret 2023

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 20.september 2023 kl 19:15  

Norsk helsetjeneste: Verdens beste eller "god nok"?

Norge i verden ved Ingrid Sperre Saunes, seniorrådgiver, cand.polit, FHI.    

En bærekraftig helsetjeneste ved Erlend Tuseth Aasheim, lege, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Allmennlegen- mellom forventninger og begrensninger ved Kjell-Olav Svendsen, fastlege, Frogner helsesenter

Onsdag 18.oktober 2023 kl 19:15  

Delirium- "akutt hjernesvikt"

Patofysiologi ved Leiv Otto Watne, overlege Ahus, professor ved Universitet i oslo

Behandling ved Bjørn Erik Neerland, overlege og postdoktor ved Oslo Universitetssykehus

Onsdag 15.november 2023 kl 18:00-20:30 MERK TID Seminaret blir strømmet. Lenke kommer her. 

En ny abortdebatt  

Det norske medicinske Selskab og Legeforskningsinstituttet inviterer til seminaret: En ny abortdebatt. Regjeringen nedsatte i 2022 et offentlig utvalg som «skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder». Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar i midten av desember 2023. Det betyr at vi får en ny, nasjonal abortdebatt. Hvilke juridiske, medisinske og etiske implikasjoner har det? Tidsskriftet Michael publiserer et temanummer i tilknytning til emnet og møtet.

Seminaret er støttet av Norsk tidsskriftforening.

18:00-18:05 Velkommen. Erlend Hem, møteleder

18:05-18:30 Abortutvalget- mandat og aktuell problemstillinger. Kari Sønderland, leder for Abortutvalget

18:30-18:55 Abort i Noreg- metodar og satistikk 1979-2022. Mette Løkeland, overlege Haukeland universitetssjukehus og leiar for Abortregisteret, Folkehelseinstituttet

18:55-19:10 Pause

19:10-19:35 Utvidet selvbestemmelse ved abort- en kritisk vurdering. Morten Magelssen, førsteamanuensis i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

19:35-20:00 Senabort-den usynlige sorgen. Signe Veierud Busch, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitetet

20:00-20:30 Panelsamtale og diskusjon

Seminaret blir strømmet.Facebook:  https://fb.me/e/4KIKaqwSD:
Teams: Click here to join the meeting

 

Onsdag 13.desember 2023, kl. 18:00 i Oslo Katedralskole  MERK TID OG STED 

Julemøte: Internasjonalisering av norsk medisin

Fredrik Holsts studieturer på 1800-tallet ved Øivind Larsen, professor em, Universitetet i Oslo

Medisinerutdanningen i et internajsonalt perspektiv ved Janneche Wiers-Jenssen, forskningsleder, NIFU

En medisinstudent i Ungarn vender hjem til Norge ved Leah Kahn Barstad, nyutdannet lege

Etter det faglige programmet blir det buffetmiddag med drikke til og kake og kaffe i kantinen på Oslo Katedralskole.
Bindende påmelding til middagen skjer ved å betale kr. 600 pr. person med VIPPS til 113953 eller til konto 1503 85 77066 innen onsdag 29.november 2023. Husk å skrive navn på innbetalingen!

Program vårsemesteret 2023

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 18.januar 2023 kl 19:15  

Digital hjemmeoppfølging, kan det avlaste fastlegetjenesten?

v/ seniorrådgiver/lege Marius Tyssvang, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet og Sigurd Sørås Jonassen, ass seksjonsoverlege ved legevakten i Oslo og tidligere fastlege på Grunerløkka i 27 år og med erfaring med digital hjemmeoppfølging siden 2014.    

Onsdag 15.februar 2023 kl 19:15  

Helsepersonellkommisjonen

v/ kommisjonsleder Gunnar Bovim

Korte kommentarer fra Ståle Clementsen (Legeforeningen), Kai Øivind Brenden (Norsk sykepleierforbund), Iren Luther (leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet) og Svein Lyngroth (Oslo kommune, kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester).

Møtet arrangeres med støtte fra Tidsskriftforeningen og Fritt Ord.

Onsdag 8.mars 2023 kl 19:15

Løsningen på kreftgåten  

v/professor Jarle Breivik, Universitetet i Oslo

Forskningsmiljøene rapporterer om stadig nye gjennombrudd innen kreftbehandling. Samtidig ser vi at antall mennesker som får, lever med og dør av kreft øker for hvert år som går. Kreft er en fryktet sykdom, men det er også en helt naturlig del av aldringsprosessen. Jo bedre vi blir til å behandle kreft og andre sykdommer, jo lenger lever vi og desto mer kreft blir det i befolkningen. Dagens uttalte målsetning er å løse dette paradokset ved hjelp av genterapi, stamceller og kunstig intelligens. Men kan vi løse kreftgåten og fremdeles være mennesker?

Onsdag 12.april 2023, kl. 19:15 

Multippel sklerose: Årsaker, sykdomsmekanismer og behandling

V/Overlege, professor Elisabeth Gulowsen Celius, nevrologisk avdeling OUS og overlege, professor Trygve Holmøy, Nevrologisk avdeling, AHUS

Onsdag 24.mai 2023, kl. 19:15

Programendring: Er medisin litteratur? Er litteratur medisin?

V/ Professor Jan Frich, Universitetet i Oslo

Lansering av Michael nr 2/23 om Litteratur og medisin. 

Etterfølgende årsmøte i Det norske medicinske Selskab

Program høstsemesteret 2022

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 7.september 2022 kl 19:15  

Søvn- og søvnforstyrrelser

Søvn og aldring ved Anders M Fjell, professor i kognitiv psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.  

Om søvnforeningens tilbud til sine medlemmer ved Marit Aschehoug, sekretær i Søvnforeningen.

Onsdag 5.oktober 2022 kl 19:15  

"Men det virker for meg"- kosttilskudd og alternative legemidler

Innledninger ved  Rune Blomhoff, professor i ernæringsforskning, Universitetet i Oslo og Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk

Etter det faglige programmet blir det årsmøte i Det norske medicinske Selskab

Onsdag 9.november 2022 kl 18:00-21:00 (NB: merk tiden!)

Er aktiv dødshjelp god dødshjelp? 

Arrangementet kan streames her

Legeforskningsinstituttet og Det norske medicinske Selskab inviterer til seminar. Seminaret arrangeres med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Tidsskriftforeningen.

Program: 

18.00 Velkommen 

18.10 Morten Horn, overlege Oslo universitetssykehus

18.25 Marianne Bahus, jurist, ph.d., Universitetet i Agder 

18.40 Ole Martin Moen, filosof, ph.d., OsloMet 

18.55 Svein Aarseth, lege, leder i Rådet for legeetikk 

19.10 Gro Nylander, lege, dr.med. 

19.25 Pause 

19.40 Diskusjon 

21.00 Slutt 

Seminaret blir også strømmet. Lenke https://www.youtube.com/watch?v=UgUf4q8vm28


Onsdag 7.desember 2022, kl. 18:00 Ringnes Festsal (adresse: Ringnes Brygghus, Thorvald Meyers gate 2A, Oslo)

Dr.Sopp- lege, soppforsker og verdensnavn

Dr. Olav Johan Sopp - en tidlig pioner innen norsk mykologi. Ved Tore Hage, mikrobiolog og utviklingssjef, Ringnes Bryggeri

Dr. Sopp i sin historiske samtid: Kristianiabohem og folkeopplyser. Ved Merethe Roos, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge

Program vårsemesteret 2022

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo hvis ikke annet er angitt. 

Onsdag 12.januar 2022 kl 19:15  OBS: Møtet arrangeres digitalt

Webinar: Ungdoms psykiske helse: en plaget generasjon?

Ungdoms psykiske helse har fått mye oppmerksomhet det siste tiåret. Er det grunn til bekymring?

Innledninger ved Trude Fixdal, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, Diakonhjemmet sykehus og Pål Surén, forsker og barnelege, FHI 

Pålogging: https://legeforeningen.zoom.us/j/97862298493?pwd=aWUrdEZ2Y1R2UjhROGppcVg4Rm52Zz09

Onsdag 16.februar 2022 kl 19:15  Digital overføring

Tvangsbehandling i psykisk helsevern

Når tvangsbehandling kan oppfattes som en rettighet ved Randi Rosenqvist, pensjonert psykiater og rettspsykiater

Viktige aspekter vedrørende bruk av tvang i psykisk helsevern ved Aslak Syse, jusprofessor ved Universitetet i Oslo og lege

Tvang mot psykisk syke - hvilken rolle kan og bør politiet ha? ved Kai Spurkland, politiadvokat og forsker, Politihøgskolen

Onsdag 9.mars 2022 kl 19:15. Møtet kan også følges på streaming:  https://youtu.be/eRwqtHGTTW0

Minoritetshelse: hvor syke er innvandrerne?

Flere og eldre innvandrere i Norge fremover- implikasjoner for de eldre selv og tjenestene ved Astri Syse, demograf i Statistisk sentralbyrå

Likeverdige helsetjenester- hva ligger i begrepet og hvordan kan den enkelt helsearbeider bidra til dette? ved Arild Aambø, lege, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

Onsdag 6.april 2022, kl. 19:15  Møtet holdes i Legenes Hus, Christiania torv, Oslo 

Morgendagens vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft

ved Bjarne Bogen, professor i immunologi, Universitetet i Oslo

Genetiske vaksiner (RNA, DNA) har stort potensiale, slik som demonstrert ved Covid-19. En norsk metode (Vaccibody) for å styrke DNA vaksiner vil bli presentert. Teknologien benyttes til utvikling av terapeutiske vaksiner mot kreft. Bjarne Bogen er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo, overlege ved Immunologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF og en høyt merittert forsker. Han har utviklet nye typer målstyrte vaksinemolekyler og etablerte sammen med andre selskapet Vaccibody i 2007. Bjarne Bogen fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2020.

Onsdag 4.mai 2022, kl. 19:15  

Hepatitt C: mot utryddelse av en dødelig sykdom

Fra non-A, non-B hepatitt til nobelpris ved Olav Dalgard, professor og spesialist i infeksjonssykdommer, Akershus universitetssykehus

Eliminasjon av Hepatitt C ved Håvard Midgard, postdoc og spesialist i fordøyelsessykdommer, Oslo universitetssykehus  Program høstsemesteret 2021

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo

Medlemmer har fri adgang. Ikke-medlemmer kr 100 per møte, Vipps 113953 

Onsdag 15.september 2021 kl 19:15 

Medisinske møteplasser gjennom to århundrer

"Velkommen til Legenes hus" ved president Anne-Karin Rime, Den norske legeforening

"Å treffes for å lære - en medisinsk møteplass finner sin form 1833-1846" ved Øivind Larsen, professor emeritus, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

«Vi sulteforer skammelig de forsorgsunderstøttede». Stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab ved Per Haave, historiker, statsstipendiat og forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo

«Tidsskriftet som medisinsk møteplass» ved Are Brean, sjefredaktør, Tidsskrift for den norske legeforening

Årsmøte i DnmS med vedtekter, økonomi og valg. 

Onsdag 20.oktober 2021 kl 19:15 

Hvordan samarbeider leger og sykepleiere i 2021?

ved Lill Sverresdatter Larsen, ph.d, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og Stig Müller, overlege ph.d. Akershus universitetssykehus

Onsdag 17.november 2021 kl 19:15

Demens

"Aldring og hjernen. Myter og realiteter" ved Per Brodal, professor emeritus, Universitetet i Oslo

"Alzheimers sykdom. Implikasjoner av ny diagnostikk og behandling" ved Tormod Fladby, avdelingsleder, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus og professor II, Universitetet i Oslo

Onsdag 8.desember 2021, kl. 18:00  NB: Merk tid og sted. Møtet arrangeres i Oslo Katedralskole med påfølgende bespisning i katedralskolens kantine.

Christen Smith – lege, botaniker og vår første professor i økonomi

Møtet arrangeres i Oslo Katedralskoles auditorium, inngang fra sidebygningen i skolegården (OBS! merk tid og sted). Etterpå er det bespisning og sosialt samvær i Katedralskolens kantine som er i samme bygning. På menyen står tapasbuffet samt rødvin og hvitvin. 

Christen Smith – lege, botaniker og vår første professor i økonomi Christen Smith (1785-1816) var en briljant lege og vitenskapsmann med brede interesser. Han var professor i økonomi ved vårt nye universitet, men det var botanikken som opptok ham mest - og som også ble hans bane. Under en strabasiøs studiereise oppover Kongo-elven ble flere av deltakerne rammet av sykdom, og Christen Smith døde, bare 31 år gammel. Christen Smith fikk, sitt korte liv til tross, en plass i vitenskapshistorien på flere måter. Til å fortelle om dette har Selskabet gleden av å kunne presentere innlegg ved fire ledende vitenskapshistorikere.

Program:

Teori og praksis i Christen Smiths samtid ved Ole Georg Moseng 

Professor Christen Smiths reise til Kongo ved Charlotte Sletten Bjorå 

Kunnskap for selvstendighet- Christen Smith som forbilde i naturvitenskapelig opplæring ved Merethe Roos

Materia medica i Christiania Kathedralskoles Bibliothek ved Ernst Bjerke

Påmelding til bespisning er bindende. Påmelding registreres ved innbetaling av kroner 500,- per person til kontonummer 7877 08 32690 DnmS innen 1. desember 2021. Husk å merke innbetalingen med navn samt «Julemøte 2021».

Program vårsemesteret 2021

Møtene arrangeres i Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo

Medlemmer har fri adgang. Ikke-medlemmer kr 100 per møte, Vipps 113953 

Onsdag 27.januar  2021 kl 19:15 OBS Arrangeres som webinar. Pålogging via denne lenken

Webinar: Fra Roosevelt til Biden: Hva skjer med det amerikanske helsesystemet?

ved Christer Mjåset, viseadministrerende direktør, Helseplattformen og Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Onsdag 3.mars 2021 kl 19:15 - møtet utsettes. Ny dato angis senere

Møtet utsettes Hvordan samarbeider leger og sykepleiere i 2021?

ved Lill Sverresdatter Larsen, ph.d, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og Stig Müller, overlege ph.d. Akershus universitetssykehus

Onsdag 24.mars 2021 kl 19:15. Obs arrangeres som webinar. Pålogging via denne lenken

Webinar: Depresjon. Status og veien videre i behandling

ved Jan Ivar Røssberg, professor, Universitetet i Oslo

Onsdag 28.04.2021, kl. 19:15 Obs arrangeres som webinar. Pålogging via denne lenken

Webinar: Internasjonalt samarbeid for å kontrollere covid-19 pandemien

ved John-Arne Røttingen, global helseambassadør i Utenriksdepartementet.

Fredag 21. mai 2021 kl. 10:00 – 12:00

Helsespråk. Nettseminar og boklansering

Nettseminaret er åpent for alle og overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen og kan følges på https://livestream.kreftforeningen.no/ 

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret presentes smakebiter av innholdet i boka. Språkrådet, Helse Sør-Øst RHF, Direktoratet for e-helse og Gruppe for norsk medisinsk fagspråk er arrangører i samarbeid med Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Program 

 • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?

• Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Hvorfor er helsespråk viktig? 

• Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester 

• Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk 

• Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse sør-øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon 

• Medisinsk redaktør Petter Gjersvik: Fagspråk på norsk 

• Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det? 

• Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarspråk 

• Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform 

Onsdag 26.05.2021, kl. 19:15 OBS arrangeres som webinar. Pålogging via denne lenken

Webinar: Protonterapi

ved Eirik Malinen, professor, Universitetet i Oslo

Fredag 04.06.2021. kl 12-13.30 OBS arrangeres som nettseminar. Pålogging via denne lenken

Frederik Holst: en pioner i norsk farmakologi

150 år siden Frederik Holsts død

Arrangører: Institutt for helse og samfunn (Helsam), Universitetet i Oslo (UiO) og Det norske medicinske Selskab (DnmS)

"Midler af hvilke man har at befrygte langt større Skade end Nytte bør ei anvendes" Om professor Nils Berner Sørenssens (1774–1857) sykdomslære og undervisning i terapi. Professor Jørund Straand, Helsam, UiO

Frederik Holst (1791–1871) - hvem var han, og hva bør vi vite om ham? Professor em. Øivind Larsen, Helsam, UiO

Catalogus Musei pharmacoloci Universitas Regiæ Friedericianæ - Holsts gjenoppdagede drogesamling ved Universitetet i Oslo. Professor em. Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt og rådgiver Anne Vaalund, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO

Professor Frederik Holst og hans drogesamling. Presentasjon av Michael Supplement 27.

Rehabilitering av Frederik Holsts grav på Vår Frelsers gravlund

Innstiftelse av Frederik Holst-forelesningen som en årlig foreteelse ved Institutt for helse og samfunn. 

Møteleder Magne Nylenna, DnmS

Boken "Professor Frederik Holst og hans drogesamling" publiseres som supplement til tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medicinske Selskab, og er fritt tilgjengelig herProgram høstsemesteret 2020

Restriksjoner rundt Covid19-pandemien gjorde at flere møter ble avlyst. Disse møtene ble avholdt: 

Onsdag 14.oktober  2020 kl 19:15

Immunterapi - hva skjer? 

ved professor emeritus i onkologi Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo

Onsdag 2.desember 2020 kl 19:15

Fra kolera til korona 

Møtet ble avholdt digitalt på Zoom. 

Øivind Larsen: Koleraen i Norge i 1853 og historien om den 

Morten Rostrup: Kolera – fortsatt en aktuell sykdom 

Preben Aavitsland: Fra kolera til korona: det norske smittevernet mellom motstridende interesser

Program vårsemesteret 2020

Møtene i vårsemesteret holdes i auditoriet i Frederik Holsts hus på Ullevål sykehus.

Onsdag 29.januar  kl 1915:

En prat om mat - hvordan balansere hensynet til både kroppen og kloden?

ved Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet

Onsdag 26.februar kl 1915:

Medisinsk bruk av cannabis

ved seniorforsker Jørgen Bramness, Folkehelseinstituttet og overlege Sigurd Hortemo, Legemiddelverket

Onsdag 1.april kl 1915:

Møtet avlyses

Tvang i psykisk helsevern - hva nå?

ved spesialist i allmennmedisin Elisabeth Swensen og  professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo

Onsdag 6.mai kl 1915:

MØTET AVLYSES Immunterapi - hva skjer?

ved professor emeritus i onkologi Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo

Fredag 29. mai kl 10-15:

MØTET AVLYSES Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?

Sted: Fogdegården, NTNU, Campus Ålesund.  Seminar i samarbeid med NTNU.  Program annonseres senere

Program høstsemesteret 2019

Møtene i høstsemesteret holdes i auditoriet i Frederik Holsts hus på Ullevål sykehus.

Onsdag 4.september  kl 1915:

Flått i Norge: "Hva er effekten av klimaendringer på flåttutbredelse og flåttbårne sykdommer?" og "Flåttrelaterte utslett og sykdommer"

ved Solveig Jore, seniorrådgiver og veterinær, Folkehelseinstituttet og Harald Reiso, rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet Sykehus. Etter møtet blir det årsmøte med valg.

Onsdag 16.oktober kl 1915:

Sykehusledelse: "Kan norske sykehus styres?"

ved Jan Grund, professor ved OsloMet og Campus Kristiania og Jan Frich, professor ved Universitetet i Oslo

Onsdag 6.november  kl 1915:

Klimakrise: "Hva kan helsesektoren bidra med?"

ved Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Onsdag 4.desember kl 1800 Merk tidspunkt

Julemøte: "Dagar til å leva, og dagar til å døy...- Om helse og sjukdom i Olav Duuns dikting" ved Jostein Holmen, professor ved NTNU.

Møtet holdes i Oslo Katedralskoles auditorium og kantine. Inngang fra Frimanns gate gjennom porten til skolegården. Etter foredraget er det sosialt samvær med god mat og god drikke. Påmelding skjer ved å betale kr. 500 pr. person til konto 1503 85 77066 eller med VIPPS til 113953 (kjøp og betal-funksjonen) innen onsdag 20. november 2019. Husk å skrive navn på innbetalingen! Alle er hjertelig velkomne - det er verken nødvendig å være lege eller å ha annen tilknytning til helsefagene for å delta. Inviter gjerne med deg venner og kjente som synes temaet er spennende. Man behøver ikke være medlem i Det norske medicinske Selskab- det kan ordnes på møtet, hvis man vil!

Program vårsemesteret 2019

Møtene i vårsemesteret holdes i auditoriet i Frederik Holsts hus på Ullevål sykehus.

Onsdag 9.januar  kl 1915:

Eldrehelse: "Behandling av nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemsbeboere med demens: Potensiell nytte og risiko" og "Betydning av kosthold og fysisk aktivitet hos eldre" 

ved Gunhild Nyborg og Hanna Ræder

Onsdag 6.februar kl 1915:

"Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed"

ved Cecilie Arentz-Hansen

Onsdag 6.mars  kl 1915:

"Kan vi stole på evidensbasert medisin?" og "Du skal gjøre hva du tror er best for hver pasient du møter"

ved Are Brean og Torgeir Bruun Wyller

Onsdag 10.april kl 1915

"Vekta går opp, blodtrykket ned. Hva skjer med de ikke-smittesomme sykdommene? Epidemiologi og ikke-smittsomme sykdommer"

ved  Hanne Løvdal Gulseth

Onsdag 8.mai kl 1915:

"Får krigsveteraner den hjelpen de fortjener?"

ved Jon Reichelt

Program høstesemesteret 2018

Møtene i høstsemesteret holdes i auditoriet i Frederik Holsts hus på Ullevål sykehus.

Onsdag 12.september kl 1915:

Kreft og senskader

ved Sophie Fosså

Onsdag 10.oktober kl 1915:

Radiologiens for- og fremtid

ved Hans Jørgen Smith

Onsdag 7.november kl 1915:

Hva betyr barnetall og familiesituasjon for folks helse?

ved Øystein Kravdal

Onsdag 5.desember kl 1800 på Oslo Katedralskole. OBS merk tid og sted

Julemøte med etterfølgende sosialt samvær

Stedet er Oslo Katerdalskole, Ullevålsveien 31, Oslo (Inngang fra Frimanns gate gjennom smijernsporten til skolegården. Bruk inngangen i det lave bygget i hjørnet). Det er ingen parkeringsplasser i området. Det anbefales atkomst til fots eller med buss 37.

Program

1. Omvisning i Norges eldste og største bibliotek for eldre vitenskapshistorie, medisinhistorie og farmasihistorie ved Ernst Bjerke, PhD.

2. Foredrag: Funderinger rundt Knut Hamsuns sjelsliv ved professor Sigmund Karterud (utgikk).

Program vårsemesteret 2018

OBS Møtene i vårsemesteret 2018 holdes i auditoriet, Frederik Holsts Hus, Ullevål Sykehus. Bruk trikk 17 eller 18, inn hovedporten, til venstre forbi Kreftsenteret, under gangbrua, til venstre opp bakken. Med UiO-parkeringsmerke er det parkering langs gjerdet utenfor huset, ellers er det betalingsparkeringsplass i bakken opp til huset.

Onsdag 17. januar kl 1915

Snus, e-sigaretter og heat-not-burn-produkter - en del av tobakksproblemet eller en del av løsningen på tobakksproblemet?

Ved Karl Erik Lund, Ph.D, Forskningsleder for tobakk på Folkehelseinstituttet

Onsdag 14. februar kl 1915

Mot en lavere sosial mobilitet i Norge?

Ved Knut Røed, Frisch-senteret, Universitetet i Oslo

Onsdag 14. mars kl 1915

1800-tallets "kulturdiagnoser" - nevrasteni og hysteri

– Hilde Bondevik, førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO
– Kristine Lillestøl, lege i spesialisering ved Avd. for medisinsk genetikk, OUS, forhenværende postdoktorstipendiat i medisinsk historie ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO

Onsdag 25.april kl 1915

Gjennombrudd for syntetisk blod til bruk hos menneske?

Ved Bjarte G. Solheim

Onsdag 23. mai kl 1915

Spanskesyken 100 år

– Svenn-Erik Mamelund: Profilering av en pandemi. Hvem var Spanskesykens ofre?
– Kristine Lillestøl: Spanskesykens nevrologiske senfølger

Svenn-Erik Mamelund er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), HiOA. Han har i over 20 år studert epidemiske sykdommers demografi, med særlig fokus på Spanskesyken.
Kristine Lillestøl, lege i spesialisering ved Avd. for medisinsk genetikk, OUS, forhenværende postdoktorstipendiat i medisinsk historie ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO 

2017

18. januar 2017 kl1915 

Fremskritt i øyeforskningen: Kan synet gjenopprettes?

Ved Morten C Moe.

15. februar 2017 kl. 1915

Helse for stridsevne. Forsvarets Sanitet 1941-2016

Ved kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, jubileumsbokforfatteren, historiker og kommandørkaptein Tor Jørgen Melien og teologen Gudmund Waaler som har erfaring som feltprest og med militære forhold generelt.

16. februar 2017 kl. 1200

Sanitetsutstillingen på Forsvarsmuseet

 

15. mars 2017 kl1915

Tuberkulose alltid aktuelt. Mykobakterier hos dyr og mennesker, før og nå

Ved Ingrid Olsen.

27.mars 2017 kl0930- 1600

Frederik Holst – hvem var han?

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 6. mars.

Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00, Det norske Videnskaps-Akademi

Påmelding innen mandag 6. mars 2017 ved innbetaling av deltakeravgiften, som inkluderer bespisning, til bankkonto 1121.30.82177 ”Doktorjubileet”. (Husk navn og adresse.) For medlemmer av Det norske medicinske Selskab og for ansatte ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, er avgiften kr. 100,-, for andre kr. 300,-. Eventuelle henvendelser: oivind.larsen@medisin.uio. no, tlf. 415 415 34.  

26.april 2017 kl 1915

Planlegging for helse og trivsel

Ved Gunnar Ridderstrøm, Øivind Larsen og Magne Nylenna

4.mai 2017 kl 1300 - kl 1630

Er tvangsbruk i psykiatrien i strid med menneskerettighetene?

Møte i Det norske medicinske Selskab torsdag 4.mai 2017 fra 1300 til 1630
OBS Møtet avholdes i auditoriet på Psykiatrisk Klinikk.
Møteleder: Professor (em) Astrid Nøklebye Heiberg
1300: Velkommen
1305: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Tvang i politisk perspektiv
1320: cand. jur., dr. philos. Rigmor Diseth: Tvang i psykiatrien- et menneskerettsperspektiv
1350: Psykiater Asbjørn Restan: Nødvendigheten av tvang for den enkelte og samfunnet
1425: Høyesterettsdommer (em) Ketil Lund: Psykiatrisk tvangsbehandling – ulovlig, skadelig og endringsresistent
1450-1500 pause
1500: Barne - og ungdomspsykiater Jannike Engelstad Snoek: Tvang i barne- og ungdomspsykiatrisk perspektiv
1525:Adrian Lorentsson (Mental helse ungdom og tvangsutvalget): Brukererfaringer
1535:Professor (em) Aslak Syse: Tvangsbruk og jus. Noen normative synspunkter
1605: Diskusjon og oppsummering
1630: Enkel mottakelse og anledning til ytterligere meningsutveksling.
Bakgrunn for seminaret: Det norske medisinske Selskab utgir tidsskriftet Michael og der kommer det et supplementsbind om tvang og menneskerettigheter. Hovedartikkelen der er av Rigmor Diseth, som for øvrig den 5.5.2017, dagen etter symposiet, fyller 85 år. Supplementbindet bygger på hennes doktorgradsarbeid fra 2013.

13.september kl 1915

Helsefeltets strateger

Ved Rune Slagstad

11.oktober 2017 kl 1915

Kan vi, vil vi og tør vi endre våre gener med de nye kraftfulle metodene for genredigering?

Direktør Ole Johan Borge; Om Bioteknologirådet
Seniorrådgiver Sigrid Bratlie: Genredigering med CRISPR/Cas9
Seniorrådgiver Sigrid Bratlie: Aldring og livsforlengende behandling

8.november 2017 kl 1915

Norsk drikkevann- Godt nok?

1. Susanne Hyllestad: Ledningsnettet i Norge – en helserisiko?
2. Camilla Svendsen: Ale-studien – en svensk drikkevannsundersøkelse med konsekvenser
3. Camilla Svendsen: Drikkevannsstudien – hvor mange blir syke av drikkevann i Norge?

Onsdag 6.desember 2017 kl 1915

Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København.

Trosners dagbok er et unikt manuskript som beskriver dansk/norske sjøfolks liv i detalj. Det er rikt illustrert med originaltegninger. Et langvarig historikerprosjekt er nå avsluttet og dagboken er gitt ut i bokform.
Presentasjon ved kommandørkaptein/historiker Tor Jørgen Melien fra Institutt for forsvarsstudier og professor Hilde Sandvik, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

2016

Onsdag 13.januar kl 1915

Norsk helsevesen i vekst og endring. Politikk, forvaltning og tjenester gjennom 50 år (1967-2017) - noen momenter til diskusjon.

Ved Per Haave
Per Haave er statsstipendiat i medisinsk historie og arbeider med et bokmanuskript, der sentrale spørsmål tas opp til drøfting i kveldens foredrag.

Onsdag 17.februar kl 1915

Jørgen Valeur: Tarmfloraen - kroppens største organ
Terje Finstad: Metchnikoffs måltid? Diett og tarmbakterier fra The Nature of Man til Sjarmen med tarmen.

Jørgen Valeur er instituttleiar ved Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han er lege, og har doktorgrad om matintoleranse og funksjonelle mage-tarm-plager.

Terje Finstad er forskar ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, der han arbeider med NFR-prosjektet "In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems". Han har frå før ein doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier.  

Onsdag 9.mars kl 1915

Arbeid, helse og transmigrasjon: de arbeidende fattige som den nye underklassen i Oslo

Kari Gran, leder ved Kirkens Bymisjons virksomhet Møtestedet,
Vilde Fastvold Thorbjørnsen, PhD-stipendiat, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO og
Per Kristian Hilden, rådgiver i Fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon og førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO.  

Onsdag 13.april kl 1915

Overdiagnostikk- teknikk eller etikk?

Bjørn Hofmann, professor ved Universitetet i Oslo

Onsdag 18.mai kl 1915

Pasienter i vitenskapens tjeneste: fra etikkens historie

Ved Aina Schiøtz, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Speilbilder - Et historisk blikk på medisinsk fotografi

Øystein H. Horgmo, medisinsk fotograf, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Etter det faglige programmet var det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.  

Onsdag 14. september 2016 kl 1915

Ny teknologi – nye former for involvering av pasienter og brukere?

Øystein Eiring, Avdelingssjef, Sykehuset Innlandet / Kunnskapssenteret, FHI Kari J. Kværner, professor og senterdirektør, C3 - Centre for Connected Care, OUS

Onsdag 9. november 2016 kl 1915:

Prioritering I helsevesenet - hva nå?

Trygve Ottersen, førsteamanuensis, Avdeing for samfunnsmedisin og global helse og Senter for global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Eli Feiring, førsteamanuensis, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Onsdag 7.desember 2016 kl 1915: Julemøte.

"Den mest konstruktive del av medisinen".

Et historisk blikk på infertilitetsbehandling i Norge ved Eira Bjørvik
Intim avstand- transnasjonal kommersiell surrogati i India
ved Kristin Engh Førde  

2015

Onsdag 14.01.15 kl 1915

Looking back on Asian medicine

– opening of the spring Semester 2015 in The Norwegian Medical Society on January 14th, 2015

All interested are welcome to attend the following two lectures on Wednesday, January 14th, 2015, 1915-2100 , in the lecture hall of D&M, (the former “Kvinneklinikken”) Pilestredet Park 7, Oslo:

1. Theresia Hofer (University of Oslo, Institute of Health and Society): Bodies in Balance – The Art and Artisans of Tibetan Medicine (30 min.).

2. Harold Cook (Brown University, Providence, Rhode Island, USA): European Medicine and Asian medicine in the 17th century (30 min.).

Onsdag 25.02.15 kl 1915

Ebolaepidemien- forebyggelse og krisehåndtering.

Innledninger:
Epidemiologien ved ebolasmitte v Gunnar Bjune
Pasienthåndtering ved ebolasmitte v Arne Brantsæter
Forbyggelse av ebolaepidemi. Nasjonalt Folkehelseinstitutts vaksineprosjekt v Sara Watle
Forebyggelse av ebolaepidemi. Kan en peptidvaksine være et alternativ? v Birger Sørensen

Onsdag 25.03.15 kl1915

Vil medisinen overleve i morgendagens helsetjeneste?

Inntrykk fra et år i USA v Jan Frich 

Trenger psykiatrien psykiatere?
v Per Vaglum

Onsdag 20.05.15 kl 1915

Praktisering av medisin på faraoenes tid.

Teori og praktisering av hverdagsmedisin i oldtidens Egypt v Stein Evensen.

Etter programmet arrangeres det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

Onsdag 9.september kl1915

Kan kreftgåten løses?

Trond Eirk Strand: Lungekreft - fra 50 år med uendrete og elendige leveutsikter til det siste 10-året med gunstige fremskritt.

 Jarle Breivik: Hvorfor lar kreftgåten seg aldri løse?

Steinar Tretli: Hvilken nytte kan befolkningen ha av kreftforskning?

Onsdag 7.oktober kl 1915

Er Ebola-gåten løst?

– ved John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet Kommentar ved Dag Kvale, avdelingsoverlege/professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Onsdag 18.november kl 1815

Taushetsplikten

Programmet begynner med konsert i kantinen i Domus&Medicus kl 1815. Det faglige programmet begynner kl 1915.

Konsertprogram:
Ludwig van Beethoven: Gassenhauertrio, opus 11.
Verket, som har tre satser, framføres av en trio bestående av Merethe Roos (cello), Kårstein Måseide (klarinett) og Monica Thomescu-Rohde (klaver). Det blir musikkhistoriske kommentarer ved Merethe Roos

Møtet fortsetter kl. 1915 i auditoriet.

Innledninger ved Merethe Roos og Aslak Syse
Merethe Roos har drevet historisk grunnforskning på Baltazar Münter, prest i St.Petri menighet i København, som også var Struensees skriftefar i perioden mellom dødsdommen og henrettelsen i 1772. Umiddelbart etter at Struensees hode var falt, ga presten ut en bok om skriftemålet. Den ble oversatt til mange språk og han tjente store summer på den. Hvordan lå det an med kravet til taushetsplikt for en skriftefar den gangen? Merethe Roos kommer til å drøfte taushetspliktens kontekstavhengighet og tittelen på innlegget er : "Var det sant det som ble sagt? Ytringer, etikk og fiksjon i Struensee-affæren, København 1772".
Aslak Syse er cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Han har arbeidet i ulike legestillinger i Finnmark fra 1972–1988. Fra 1989 har han vært tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor.
Hans innledning vil ta utgangspunkt i spennende, nyere Høyesterettsdommer der helsepersonells og helsetjenestens taushetsplikt er vurdert både hva gjelder innsynsregler og rent strafferettslig. 

Onsdag 16.desember kl 1915 Julemøtet

”Eyr- portrett av et tidsskrift”

– en analyse av et tidsskrift av sin tid ved Øivind Larsen og Magne Nylenna

2014

Onsdag 22.01.14 kl19.15

”Statistikk som middel til å trekke kausale slutninger i medisinsk forskning”

– ved Odd Aalen, professor ved Universitetet i Oslo ved Hege Roll-Hansen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Onsdag 120214 kl 1915

”Valgsituasjoner for leger. Individuell frihet og juss”

– ved Rolf Kirschner, overlege ved Oslo Universitetssykehus og Charlotte Haug, redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening

Onsdag 12.03.14 kl 19.15

”Nanoteknologiens inntog i klinisk medisin”

– ved Gareth Wyn Griffiths, Institutt for biovitenskap, UiO

Onsdag 23.04.14 kl 1915

”Kunnskapssenteret fyller ti år-er helsetjenesten blitt mer kunnskapsbasert?”

– ved Magne Nylenna, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Onsdag 140514 kl 1915

"Bevarte skjelettrester etter Olav den hellige og Sigurd Jorsalfarer. Er de ekte?"

– ved Per Holck, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Etter foredraget ble det arrangert årsmøte i Det norske medicinske Selskab. 

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum inviterer til seminar tirsdag, 30. september 2014 kl 1215 – 1600

Det medisinske fakultet i Oslo 200 år

Sted: Auditorium 13, Domus media, Karl Johans gate 47, Oslo
Møteleder: Stein A. Evensen
1215 - 1220 Introduksjon ved Stein A. Evensen
1220 - 1315 «Merkesteiner i det medisinske fakultets historie» Øivind Larsen
1315 - 1400 «Fakultetets bedrøvelige holdning til kvinners legeutdanning rundt forrige århundreskifte» Aina Schiøtz
1400 - 1420 Pause
1420 - 1505 «Nordmenn som studerte medisin i utlandet på 1950 og 60 tallet – en kald skulder fra fakultetet og Legeforeningen» Arnt Jakobsen
1505 - 1550 «Hva kreves for å utdanne leger til fremtidens medisin?» Per A. Brodal
1550 - 1600 Avslutning

Onsdag 08.10.14 kl 1915

Forskerskolen for allmennmedisin

v/ professor Elin O. Rosvold

Onsdag 12.11.14 kl 1915

Helseforskningsloven er fem år: Hva er forandret?

Velkommen til åpent debattmøte om erfaringene med helseforskningsloven
Møteleder: Direktør Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Innledere:
Professor Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo
Professor Geir Jacobsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Direktør Bernadette Kumar, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Professor Dag Bruusgaard, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)  

Onsdag 03.12.14 kl 1915

Norway for neurasthenia! «Behandlingsreiser» for nervøse lidingar 1880-1914

 v/Kristine Lillestøl
Kristine Lillestøl er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2004, men studerte også historie, idéhistorie og litteraturvitenskap ved samme universitet 2002-2008. Hennes PhD-avhandling fra Bergen i 2010 handler om matoverfølsomhet og irritabel-tarm-syndromet. Etter turnustjenesten arbeidet hun ved ME/CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus, før hun ble post-doc.-stipendiat ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Høsten 2014 har hun hatt forskningsopphold ved det medisinhistoriske instituttet i Montréal i Canada. Hennes postdoktorprosjekt dreier seg om diagnosenevrasteni i norsk medisinsk historie fra om lag 1880 og fram til nå.

Hvem var "Pylorica"?
v/ Rannveig Nordhagen

2013

Onsdag 11.09.13 kl 1915

«De rettsmedisinske utfordringene ved 22. juli terrorangrepet»

ved Torleiv Rognum og Marguerethe Stenersen

«Farmakogenetiske undersøkelser ved forgiftningsdødsfall»
ved Merete Vevelstad

«Genetisk obduksjon ved plutselig barnedød. Anvendelse ved diagnostikk og i forskning»
ved Siri H Opdal og Linda Ferrante

«Mord og mysterier – fra en rettsgenetikers hverdag»
ved Eirik Natås Hanssen

Onsdag 16.10.13 kl 1915

«God vin tåler lagring: Oslo Ischaemia Study gjennom 42 år»

– ved Jan Erikssen, professor emeritus Universitetet i Oslo, Johan Bodegaard, PhD/forsker, hjertemedisinsk avdeling Ullevål og Knut Gjesdal, professor UiO, hjertemedisinsk avdeling Ullevål

Onsdag 06.11.13 kl 1915

«Makt og ansvar i velferdsstaten: Om forholdet mellom politikk, styring og arbeid»

– ved Halvard Vike

«Velferdsstat - et tvetydig begrep, en omdiskutert visjon» (1945-1966)
ved Per Haave

Onsdag 04.12.13kl 1915

«Det medisinske fakultet i Oslo 200 år»

Universitetshistorie ved professor Øivind Larsen

I tillegg vil Randi Sørsdal vise sin fars, dr. Sverre Sørsdal, film fra tjeneste som lege på hvalfangst i 1930-årene.

Etter julemøtet blir det middag, påmelding per mail 

Onsdag 23.01.13

SFF (Senter for Fremragende Forskning) i psykoseforskning- bakgrunn og visjoner?

Ved Professor Ole A. Andreassen.

Onsdag 27.02.13

Kreftvaksiner

Immunterapi mot kreft og peptid vaksiner
Ved Steinar Aamdal

Cellulære kreftvaksiner
Ved Gunnar Kvalheim

Onsdag 20.03.13

For mye av det gode? Om overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten

Ved Professor Steinar Westin, NTNU og Overlege/professor Tor-Arne Hagve, Akershus universitetssykehus

Fredag 11.04- mandag 15.04

Italiatur våren 2013

Fredag 11.04- mandag 15.04 2013 arrangerte Det norske medicinske Selskab og Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum felles til tur Bologna

Onsdag 24.04.13

Kunnskap og personvern:Om forskning basert på MoBa (Den norske mor og barnundersøkelsen), andre helseundersøkelser, biobanker og registre.

Ved professor, dr med Camilla Stoltenberg, Direktør ved Folkehelseinstituttet

Onsdag 29.05.13

Fremtidens spesialiststruktur

Ved Hans Petter Aarseth

Etter foredraget blir det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

Nordisk konferanse 29.mai-1.juni 2013

The 24th Nordic Medical History Congress

www.suomenlhs.fi/kongressi2013.html

2012

Onsdag 19.september 2012 kl.1915

Hvor mye penger bruker Norge egentlig på helsetjenester?

Professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark og Rådgiver Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå innleder til debatt.

Onsdag 10.oktober 2012 kl.1915

Et regionalisert helsevesen på sotteseng? Er Sykehusdirektoratet løsningen?

Stortingsrepresentant og leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Bent Høie (H), og stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) innleder til debatt.

Onsdag 07.november 2012 kl.1915

Sustainable development, poverty, wealth and health. The history of the Brundtland Commission.

Ved professor Iris Borowy (Rostock/Paris)

Onsdag 12.desember 2012 kl.1915

Profiler i norsk medisin. Portrettene i Det norske medicinske Selskab

Ved professorene Øivind Larsen og Magne Nylenna, Universitetet i Oslo

Julemøte med etterfølgende middag.    

Onsdag 25.januar 2012 kl 1915

Fra Mangelsgården, via Brennerigården og Domus media til Domus medica

Ved prof. Jon Storm-Mathisen

Onsdag 29.februar 2012 kl 1915

Tuberkuloseforskeren Konrad Birkhaug- en bergenser med eventyrlig liv (Vaksinasjonen som ble en kriminalsak

ved Ole Didrik Lærum

Onsdag 28. mars 2012 kl 1915

Er vårt system for innføring av ny teknologi i helsetjenesten forsvarlig?

"Grensen mellom forskning, utprøvning og rutine er uklar"
ved Stein A. Evensen

"Innføring av nytt medisinsk utstyr i kirurgi"
ved Jan Erik Nordrehaug

"Et nasjonalt system for innføring av ny teknologi i helsetjenesten"
ved Maiken Engelstad