article

Ernæring og erindring

Boken ERNÆRING OG ERINDRING er blitt til i mitt miljø på Universitetet i Oslo i tiden etter at jeg ble pensjonert. I lokalene til Avdeling for ernæringsvitenskap har jeg skrevet og diskutert, og fått råd og vink fra hyggelige og interesserte yngre kolleger. Takk til miljøet og takk for at jeg har fått arbeide ved et aktivt og fremragende forskningsmiljø som professor emeritus.

Jeg takker forsker Gina Fraas Henrichsen ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, for redaksjonsarbeidet, Det norske medicinske Selskab og Michaels redaksjon for utgivelsen av manuskriptet og Avdeling for ernæringsvitenskap for økonomisk støtte til utgivelsen.

Oslo, september 2014.