Redaksjonen

Kari Tove Elvbakken
nytt medlem av
Michaels redaksjonskomite

267

Michael 2023; 20: 267.

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. Hennes doktorgrad fra 1997 er en studie av institusjonaliseringen av matkontroll. Hennes forskning de siste årene omfatter studier av forholdet mellom kunnskap og politikk, blant annet med vitenskapshistoriske arbeider der både disipliners framvekst og endringer og forholdet mellom vitenskap og institusjonsbygging drøftes. I 2021 ga hun ut boka Abortspørsmålets politiske historie 1900–2020. Hun var av redaktørene og forfatterne av trebindsverket Vitenskap og vitenskapshistorier – Universitetet i Bergen 1947–2021. Elvbakken var leder ved Senter for samfunnsforskning og senere Rokkansenteret for flerfaglige samfunnsstudier 1998–2007. Hun var universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen 2007–2014.