Redaksjonen

Michael får pris for språk og formidling

268

Michael 2023; 20: 268.

Ved årsmøtet i Tidsskriftforeningen (www.tidsskriftforeningen.no) 30. mars 2023 ble Michael tildelt årets pris for språk og formidling. Juryen hadde hatt Michael-årgangen for 2022 som grunnlag. Juryens begrunnelse lød slik:

«Prisen for språk og formidling gis til et fagtidsskrift som evner å formidle sitt tema langt ut over egne målgrupper.

Årets vinner presenterer en herlig blanding av allment interessante tema, og gjør det i en konsis og godt redigert form. I 2022 undersøker tidsskriftet om Norge tar ansvar for egen legedekning, om kommunene klarer å levere kvalitet i kommunehelsetjenestene, det borer i legerollen og avslutter med den fantastiske fortellingen om folkeopplyseren Dr. Sopp.

I tillegg anmelder tidsskriftet hele 44 bøker dette året.

Prisen for språk og formidling går til tidsskriftet Michael.»

Prisutdeling i Litteraturhuset i Oslo 30. mars 2023. Fra venstre: Redaktørene Erlend Hem og Magne Nylenna, generalsekretæren i Tidsskriftforeningen Bente Riise og redaktør Øivind Larsen.

Foto: Andreas Wiese