Øivind Larsen

Vennskap – et 20-års-minne

428

Draudzibas kurgans

Foto: Øivind Larsen 2003

En høst langt øst i Latvia, faktisk på FN-dagen 24. oktober 2003, var målet for dagens tur å se treriksrøysen. Parkering der skogsbilveien sluttet. Videre til fots innover. Så, i det flate terrenget en forhøyning med et monument. Dette er punktet der grensene for Belarus, Latvia og Russland møtes, nå et minnested for partisaner. Stille, rolig, bare vind i tretoppene. Intet annet å se enn skog. Ingen mennesker eller installasjoner. Her rådet freden. Vi har reflektert over dette bemerkelsesverdige stedet i Michael før (1,2). Nå, 20 år senere, i 2023, er det grunn til å reflektere en gang til. Stedets navn er Draudzibas kurgans – vennskapshaugen.

Litteratur:

  1. Larsen Ø. Borders. Michael 2004; 1: 326-7.

  2. Larsen Ø, Kilkuts G. Health in Latvia 1991–2004 – Years of conflicting values. Michael 2005; 2: Supplement 1, s. 26-7.

Øivind Larsen