Bokanmeldelse: Jo-Endre Midtbu

Denne boka har gjort meg til en bedre lege

555-556

Michael 2023; 20: 555–556

Alexander Wahl

Funderinger fra en fastlege

Oslo: wahlonecom.no, 2023

63 s.

ISBN 978-82-93206-58-3

Alexander Wahl er fastlege, redaktør for primærhelsetjenesten i Helsebiblioteket og skribent. Han har nå samlet sine funderinger i en utradisjonell liten tekstsamling. Boka appellerer umiddelbart til fastleger, men er interessant og tankevekkende for alle. Formatet – 60 lettleste sider – er overkommelig. Den er en etterlengtet motvekt til alle bekymringsmeldingene om arbeidet som fastlege.

Boka starter nemlig der – i turnustjenesten i distrikt i Huttiheita. Vi blir med på et nattlig hjemmebesøk med forlagt legekoffert der det må improviseres og tas en sjefsavgjørelse. Litt reklame for Helsebibliotekets søkefunksjon og Uptodate er det selvsagt blitt plass til. Her klør jeg etter mer. Får forfatteren tid til å skrive en oppfølger? Boka inspirerer til selvrefleksjon og iveren etter å søke ny kunnskap. Driver du eminens- eller evidensbasert medisin?

Han skriver om enkeltlegers hemmende angst og uro, men også om den nødvendige uro som alle leger burde føle på iblant; det hindrer oss i å bli kyniske og kjepphøye på vår egen legegjerning. Wahl får frem hvordan erfaring, medmenneskelighet og forståelse iblant forenes til beslutninger som NAV neppe ville likt – hvis de noen gang fikk greie på det. Dette gir et perspektiv til diskusjonen som pågår om legers sykmeldingsrett.

Møte med pasienter med psykisk sykdom vies også plass. Utsagn som «Det gjelder å ønske dem varmt velkommen, slik at de ønsker seg tilbake» og «I et vennlig rom kan fastlegen være et medmenneske», sier mye om Wahls ambisjoner for fastlegenes virke. Han minner oss på hvordan pasientene gjør noe med oss, når vi viser innlevelse og medfølelse. Og at det er greit å føle på sympati, glede eller sorg – og at det er mye bedre enn å gjemme seg bak skallet av «profesjonalitet».

Vi får også en liten smak av en klagesak. Dette infernoet av følelser og tvil som treffer oss midt i solar plexus når brevet fra Statsforvalteren plutselig dukker opp i Altinn rett før ferien, kunne med fordel vært behandlet grundigere. Kapittelet om stabiliserende helsesekretærer er egnet for høytlesning på morgenmøte i alle landets legekontor.

Boka gir solid støtte til fastlegen som åpner sin legegjerning for å se hele bredden av pasienters utfordringer og bekymringer. Hva skal en fastlege definere som sitt arbeidsområde? Skal man være en fortrolig samtalepartner eller begrense seg til en avkjølt helseautomat?

Alle historiene er tidligere publisert i Utposten, Tidsskrift for Den norske legeforening eller Dagens medisin. Wahl fikk Norsk forening for allmennmedisins skribentpris i 2017. Det var vel fortjent. Alle leger har god-historier til ettertanke, og mer av dette gullet fortjener å komme frem i lyset. Boka vil kunne leses av alle aktører i helsetjenesten og kanskje gi mer forståelse for fastlegenes komplekse hverdag. Den anbefales på det varmeste som en vitamininnsprøyting for faget og godt lege–pasient-forhold – og til alle som lurer på hvorfor fastlegene elsker jobben sin.

Jo-Endre Midtbu

Jo-Endre Midtbu er spesialist i allmennmedisin og i anestesiologi og arbeider som fastlege ved Langnes legesenter i Tromsø.