Michael nr. 1/2021

Michael

Artikler

Fra redaktørene: Øivind Larsen, Erlend Hem, Magne Nylenna

Tidsskriftet Michael – en programerklæring

Leder: Magne Nylenna

Makt og mangfold

Originalartikkel: Linn O. Getz, Stefán Hjörleifsson, Niels Saxtrup, Lotte Hvas

Komplekse problemstillinger – allmennlegens ekspertområde

Kronikk: Rune Rimstad

Hvor grensen går eller hvor skapet skal stå – om kategorier, prototyper og kategorisering i medisinen

Originalartikkel: Ole Berg

Helsevesenet i Norge – noen betraktninger om regimeutviklingen

Kronikk: Joar Røkke Fystro

Oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet – en historisk oversikt

Kronikk: Arvid Heiberg

Genterapi for sjeldne sykdommer

Fra redaktørene: Erlend Hem

Anmelderi

Bokanmeldelse: Linn Okkenhaug Getz

Solid, men hastig krasjbok om pandemien

Bokanmeldelse: Ole Georg Moseng

Kampen mot pandemien som moderne thriller

Bokanmeldelse: Geir Wenberg Jacobsen

Liten katekisme med dyp innsikt

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Pesten ut av mytene

Bokanmeldelse: Per E. Børdahl

Pestklassiker

Bokanmeldelse: Magn Nylenna

Antimikrobiell resistens som folkehelsetrussel

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Migrasjon og malaria – med norske emigranter til Texas

Bokanmeldelse: Berit Bringedal

Diagnose: ensomhet

Bokanmeldelse: Astri Syse

Fremragende om singelsamfunnet

Originalartikkel: Per Holck

Prinsesse Kristin Håkonsdatters grav i Covarrubias, Spania – er identifiseringen til å stole på?

Kronikk: Tor Axel Gjellestad

Museumssamlingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand

Referat: Øivind Larsen

Michael supplement 25 på sjøfartsmedisinsk bokbad

Referat: Magne Nylenna

Selskapets første digitale arrangement

Redaksjonen

Tidsskriftet Michael – forfatterveiledning