Michael nr. 2/2021

Michael

Artikler

Leder Gro Jamtvedt

Fysioterapi i dag – og i morgen

Oversiktsartikkel: Anders Ottosson

Fysioterapeutyrkets uppkomst och könsomkodning 1800–1950

Kronikk: Lisbeth Hårstad

Legene og fysioterapitjenesten 1895–2020 – Samarbeid og rammevilkår

Kronikk: Toril Bergerud Buene

Fra sykegymnast til fysioterapeut, fra medhjelper til profesjonsutøver

Fra redaktørene: Erlend Hem

Medisin i stort

Bokanmeldelse: Steinar Westin

I Anne-Lise Seips fotspor

Bokmelding: Geir Sverre Braut

Med respekt og balansekunst om helseforvaltninga

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Nesten samfunnsmedisin

Bokanmeldelse: Christian Grimsgaard

En usedvanlig god bok

Bokanmeldelse: Johan Georg Røstad Torgersen

Skarp analyse fra sykesengen

Bokanmeldelse: Per Stensland

Fins det et humant brukergrensesnitt?

Bokanmeldelse: Cecilie Bhandari Hartberg

Grunnbok om psykisk helse hos eldre

Bokanmeldelse: Erlend Hem

Praktbok om Dikemark

Bokanmeldelse: Ingegerd Frøyshov Larsen

Fra begavet barn til spennende kunstner med mye alkohol

Bokmelding: Kristine Lillestøl

Engasjerande om framtidsmennesket

Bokanmeldelse: Per E. Børdahl

Glimrende historiefortelling

Minneord: Øivind Larsen, Erlend Hem, Magne Nylenna

Jacob Birger Natvig