article

13 Register

17. mai-feiring 37

 

A

Aall, Jacob (1773–1844) 88

Abbe, Ernst (1840–1905) 187

Abel, Niels Henrik (1802–1829) 26

abort 166f.

acholi 122

Acta Chirurgica Scandinavica 34

Acta medica & philosophica Hafniensia 16

Acta Medica Scandinavica 34

Aftenposten 78

Aggerhusiske Acter 24

Aleksejevna, Elizabeta, tsarina 132

alkejakt, hagleskudd 172

alkohol 166

alkoholkonsum 43

amputasjon 151

amputasjonssag 146

analfissur 151

anatomibygningen, Christiania 63

anatomiforelesninger, Skjelderup, i bokform 64

anatomikammeret, Christiania 63

-, København 62

Andresen, Anton Fredrik (f. 1936) 200

angina gangrænosa 176

Anker Hotell, Oslo 138

Ankerløkken kirkegård 138

Ankerløkken skole 139

Annaler for Lægevidenskabens Yndere 69, 75

Annaler, i tidsskriftnavn 21f. Annals of Internal Medicine 32

Annals of Surgery 17

antiseptikk 146

Aqua Binelli 115

Archiv für die gesammte Medizin 71

Archives générales de Médecine 73, 102f.

Arendal 71

Arentz, Ludvig Holberg (1796–1836) 86, 92, 145, 150

Arkangelsk 132

arsenikk 172

arsenikksyrling 228

Aschehoug, Hans Hammond (1793–1866) 42

Aschehoug, Thorkild (1756–1838) 42

aseptikk 146

Asklepios 73

Athene, tidsskrift 75

avvik, medfødte 148

 

B

badeanstalter, Grosch og 101

badeinnretninger 82

Baden, Gustav Ludvig (1764–1840) 99

barberkniv 151

barnedrap 166

barnedødelighet 39, 166

barnedåp, skadelige virkninger 111

Bartholin, Thomas (1616–1680) 16

Bastiansen, Henrik G. (f. 1964) 77

Batten, Frederick E. (1865–1918) 149

befolkningsutvikling 38f., 106

behandlingskostnader, forskjeller mellom sykehus 185

behandlingsresultater, forskjeller i for hudsykdommer m.v. 183f.

bendelorm 102, 115

Bentse Brug, papirfabrikk, Christiania 78

Bergen 147

Bergen Tugthuus 178

Bergen, boktrykkere 77

Bergen, Det civile sygehus, 101, 103f., 106, 181

Bergens lægeforening 181

Bergens medicinske selskab 181

berglegeordninger 41

Berlin, kolera i 132

Bibliotek for Læger 16f., 24, 49, 61, 64, 68f., 73, 75, 83, 103, 194, 199

billettpriser, dampskip, 1820-årene 45

bistouri 48

Bjerke, Ernst Hugo (f. 1982) 27, 148, 193, 199

Blaafarveværket 145

Blich, Thomas Lauritz Christian Frederik (1810–1879) 118, 134

blod, svart og seigt ved kolera 122

BMJ (British Medical Journal) 32f,

Boeck, Christian Peter Bianco (1799–1877) 26f., 58, 92, 96, 193f., 197f., 199f.,

Boeck, Cæsar Peter Møller (1845–1917) 28

bokhandlere 78, 93

boktrykk 77

boktrykkere 77f.

Borg, Thorkild 99

Bradsbergs Amts Sygehuus 181

Brain 17

brannsår 102

brennevin 166

Briese, Olaf (f. 1963) 132

British Journal of Psychiatry 17

Broussais, Joseph-Victor (1772–1838) 94

broussaisme 94

Brownske system 123, 187

Buchariske karavaner 122

Budstikken 58

Burnham, John C. (f. 1929) 20

bybrann 51

Büchner, Andreas Elias (1706–1769) 17

Büchner, Johan Andreas Wilhelm (1730–1815), stadsfysikus 144

bygningslov, Christiania, 1824 50f.

 

C

Calcutta, kolera 122

Callisen, Heinrich (1740–1824) 49

case mix 182

Casper, medisinalråd, Berlin 118

Cassidy, James H. (1919–2007) 20

Celsus, Aulus Cornelius (ca. 25 f.Kr.– ca. 50 e.Kr.) 19

Chlorsalt, klinisk forsøk 98

Christen Heiberg 109

Christiania 152

Christiania Civile Sygehuus 179

Christiania Intelligentssedler 175, 190

Christiania Kathedralskole 56

Christiania, byutvikling 50f.

-, kolera i 136f.

-, medisinstudium 188

-, ny generasjon universitetslærere 198

-, Næsers bykart 138

Christians Amts Sygehuus 178

Christianssand 152, 175

Codex Justinianus 165

Conradi, Andreas Christian (1809–1868) 115, 179, 193, 197

Constitutionen, dampskip 37, 44

Contagium 124f., 130, 136

Contraststimulustheorien 94

 

D

Dahl, Hans Fredrik (f. 1939)77

dampskip, billettpriser i 1820-årene 45

dampskipsruter, fra 1827 44

Dansk Vest-India 137

Dansk Vestindia 59f.

De medicina (Celsus) 19

Deichmanske bibliotek 31

demografiske transisjon 38f.

Den legale medicin 173

Den norske tandlægeforenings tidende 29

Den Physiographiske Forening i Christiania 25, 58

dermoidcyste 148

desinfeksjon 99

-, med klorkalk 126

Det Classenske Literaturselskab for Læger 17, 18, 64

Det kirurgiske Privatselskab (København) 30

Det kongelige Frederiks Hospital, København 189

Det kongelige kirurgiske akademi, København 59f., 66, 188, 200f.

Det kongelige medicinske Selskab, København 75

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11, 12, 25, 27, 70

Det kongelige slott, Christiania 38

Det medicinske Øvelsesselskab i Christiania 109

et norske medicinske Selskab 25f., 28, 55, 64, 67, 197, 201

-, formell stiftelse 1833 191

Det Trondhjemske Selskab 25

diaré, humoralpatologi og 128f. digital publisering 35

Disciplinmøllen 85

disputaser, språk 19f.

disseksjoner, Skjelderup 63f.

distriktslegen, Snåsa, lønn 81

distriktsleger 10

doktoravhandlinger, språk 19f.

doktorgrad 56

Dorpat (Tartu) 124

Drabløs, Ørskog 151

Drammen 118, 143

-, kolera 113, 134f., 179

Dreier, Johan Friedrich Leonhard (1775–1833) 45

drikkfeldighet, behandling med svovelsyre 118

Driveklepp, Volda 149f.

Duelighed, Lægers 92

duodenum 111

dyptrykk 77

Dyrvik, Ståle (f. 1943) 38

Dzondi, Karl Heinrich (1770–1835) 96

Dzwonkowski, Adam (1845–1876) 195

dødelighet, forskjeller mellom sykehus 185

-, Norge 187

-, utdanning og 103

Døderlein, Jens Grønbech (1787–1867) 116, 182

dødsfall, unaturlige 170

Dødsstraff, Norge 165

 

E

Ebbesen, Ervine (1865–1944) 150

Eigtved, Niels 1701–1754) 189

Eir, Odense 1817 73f.

ELPS 35

embetsmannselite 41f.

embetsmenn, distriktsleger som 188

epidemiologi, Hans Munk og 176

ernæring 166

-, og bedring av folkehelsen

etter 1815 40

Esmark, Jens (1763–1839) 113

ESPL 35

European Journal of Surgery 34

Eversmann, Eduard Friedrich von

(1794–1860), kolerateori 124, 129

examen artium, Michael Skjelderup og 59

Eyr 13, 23, 25, 27f., 31, 38f., 47, 49f., 51, 54ff., 64, 68ff., 186f., 190, 192f., 194, 201,

-, abonnenter, navneliste 87

-, anmeldelser 86

-, epostliste, Bergen 73

-, etterlysning av stoff til 116

-, format, skrift, papir, sider, bind og hefter 80f.

-, generalregister 1836 for ti år 120

-, informasjonskanal fra myndighetene 106

-, innhold 1826 90ff.

-, innhold 1827 94ff.

-, innhold 1828 96ff.

-, innhold 1829 100ff.

-, innhold 1830 103ff.

-, innhold 1831 106ff.

-, innhold 1831 106ff.

-, innhold 1832 109ff.

-, innhold 1833 111ff.

-, innhold 1834 114f.

-, innhold 1835 116ff.

-, innhold 1836–1837 119f

-, innholdsdisposisjon 83f.

-, kasuistikker 84, 141f., 143f.

-, kasuistikker, tabell over 153–163

-, kasuistikker i siste bind 120

-, kasuistikker, norske, originale 1832 109

-, kontakt med leserne 86f.

-, medisinalberetninger og statistikk i 175ff.

-, navn 73

-, nyheter (misceller) 1834 115

-, nyheter 84

-, oversiktsartikler og statistikker 83f.

-, Praktiske Iagttagelser 84, 115, 143

-, pris 81

-, redaksjonelt stoff 83

-, referater 84

-, responsa medica, oversikt 173

-, samfunnsperspektiv 194

-, Skjelderup trekker seg ut 64ff.

-, spissartikler 84

-, tabeller og illustrasjoner 83

-, virkning av 194

 

F

Fabritius, W. C. (1816–1887) 195

faglitteratur, lesesirkler for 10

fagpresse, medisinsk 10f.

fagspråk, medisinsk, i Eyr 64

fagtermer, anglifisering av 19

Falaise, Jacque de 98

fargeabberasjon, i mikroskoper 187

farmakopé, norsk 57

farskap 166f.

Fattigvæsenets Sygehus, Christiania 101, 182

Faye, Frans Christian (1806–1890) 198

Feldbæk, Ole (f. 1936) 38

feltskjær 53

Femmer, Karen (1775–1834) 175

fengselsreformer, Frederik Holst og 57

fengselsvesenet 103

festningsarbeid, som straff 170

Filefjell 46

filialavdeling, Rigshospitalets 108, 179f.

fluegift 172

folkehelsearbeid 10

folkemedisinen, oppgjør med 93

Folkets Helse, et Tidsskrift for Menigmand paa Kysten 29

forgiftninger 172

forlag 78

formidlingsspråk, medisin 19f.

forråtnelsesfeber 176

forskningsinstitusjon, Universitetet som 198

fosterdrap 167

frakturskrift 82

Frank, Johann Peter (1745–1821) 70f.

Frankenau, Rasmus (1767–1814) 71

Frederik IV (1671–1730), konge 22, 62

Fredrikstad 66, 182

Frederik Holsts Hus, ved Universitetet i Oslo 57

frenologi 199

fødselsstiftelse, den midlertidige i Christiania 106

 

G

Ganges 122

Garnisonssykehuset, Christiania 63

Gaustad Sindssygeasyl 151

Gazette médicale de Paris 73

gjenbruk, av tekster 23

Glomma 36

Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832) 131

Grand Hotel 103

grand tour 44

gresk, medisinsk språk 19

Grosch, Christian Heinrich (1801–1865) 82, 101

Grundset, Jens Jørgensen (1808–?) 152

gruvedrift 41

Grøn, Fredrik (1871–1947) 25

Guldberg, Carl August (1812–1892) 195

Gunnerus, Johan Ernst Gunnerus (1718–1773) 24

Gutenberg Johann (ca. 1400–1468) 35, 77, 82

Gyldendalske Boghandling 88

Gørbitz, Johan (1782–1852) 58

Göteborg 44

 

H

H.A.Hjelms Officin 99

Halden 182

Halle, universitetet 96

Haller, Albrecht von (1708–1777) 123

Hallervorden, Julius (1882–1965) 150

Hallervorden-Spatz’ syndrom 150

halshogging 118

halvblindhet 105

handel, til sjøs, kolera og 121

Hanno, Albert Oscar von (1862–1938) 53

Hanson, Johannes (1796–1885) 152

Hansteen, Christopher (1784–1873) 25, 58, 64, 199

Hebe (skip) 134

Heiberg, Christen (1799–1872) 44, 94, 98, 103, 191, 193, 198

Heiberg, Johan Fritzner (1805–1883) 109

Heiberg, Peter Andreas (1758–1841) 80

Heibergløkken 103

helbred, fruentimres 115

Helsepersonelloven 10

helsestatistikk 101ff.

helsestatistikk, nasjonal 47f.

helsetjenesteartikler 101 ff.

Henkes Zeitschrift f.d. Staatsarzneykunde 106, 111

Hertzberg, Niels (1959–1841) 144

hest, og karjol 45f.

Hiorth Adam (1816–1871) 80

Hippokrates (ca. 460-ca. 377 e.Kr.) 133, 176

Hjort, Jens Johan (1798–1873) 84, 93f., 105, 113, 116, 193, 198

Hodne, Fritz (1932–2009) 40, 43

Holmestrand 56, 66

Holst, Frederik (1791–1871) 13, 25f., 28, 55ff., 68ff., 94, 106, 109, 113, 116, 121, 130, 132, 135, 165, 171, 184, 189, 191, 193f., 197, 198

homøopati 94

Hoppe P.J. 79f.

Horn, Hans Iver (1761–1836), egenskreven nekrolog 120

Horns Archiv 109

hovedvei, Christiania-Bergen 46

hudsykdommer, ondartede 183

Hufeland, Christoph Wilhelm (1762–1836) 131

humoralpatologi 47

humoralpatologi, kolera og 123, 126f.

husmannsvesenet 40

Hvitehavet, kolera 122

Hygea 103

Hygieia, gudinne 73

Hygæa 73

Hygæa og Muserne 73

Høegh, Ove Guldberg (1814–1863) 29

 

I

igler 98, 108, 127,

impaktfaktor 35

India, kolera 122

institusjoner, sammenlikninger mellom 175ff.

internasjonalisering 198

irritabilitetslære, Hallers 123

Island 88

Istad, Andreas Halsten Larsen (1790–1862) 143f.

Istad, Lars Halstenssøn (1760–1826) 144

 

J

Jacobsen, Jacob Kristian (1780–1852) 75

Jakobs kirke, Oslo 138

JAMA (Journal of the American Medical Association) 32, 141

Jensen, Knud (los med kolera) 111f., 134

Jensen, Peter Ølbye (1799–1832) 149f.

Johannes Flintoe (1787–1870) 45

Johannessen, Finn Erhard (f. 1955) 189

Johansen, Tor Arne 77

jordmor, uten utdannelse 169

Jotunheimen 26

Journal de scavans 16

Journal des savants 16

Journal for Medicin og Chirurgie 199

Journal-læseselskabet i Christiania 31

Juel, Jens (1745–1802) 24

Julius, Nicolaus Heinrich (1783–1862) 103

 

K

kagstrykning 170

kalomel (mercuroklorid) 128f.

karantene, bestemmelser om 139

karantene, lempning av 136

karjol, og hest 45f.

Kasan, universitetet i 124

kasuistikker 141ff.

kasuistikker, Eyr, generelt innhold 145f.

kasuistikker, i Annaler 69

Keilhau, Balthazar Mathias 199f.

Kendall, ved Ontariosjøen 43

Keyser, Fredrik Wilhelm (1800–1887) 80

kikhoste 177

kirurger 188f.

klassesamfunn 40

klima, Norge 177

klorkalktilberedning 99

Klose, Karl Ludwig (1791–1863) 106

klyster 151

klystersprøyte 147

kole (lampe) 28

kolera 47, 109, 115, 121ff., 179, 194,

kolera, St. Petersburg 111

-, behandling av 126f.

-, Berlin 111

-, Caspers behandling ved 133

-, Centralcommission ved 132

-, dampbad ved 133

-, Drammen 113

-, Drammen, letalitet 136

-, Christiania 136f.

-, jordsmonnet og 136

-, klasseskille og 138

-, kulturelt skifte 133

-, London 111

-, medikamenter ved 129

-, mental tilpasning til 139f.

-, offentlige foranstaltninger ved 132

-, Paris 111

-, salinsk behandling ved 129, 134

kolerabehandling, oppsummert 196

koleraepidemien 1832–1833 39

koleraforebygging 125f.

koleraviser, satiriske 134

kolonimakt, Danmark-Norge som 59

kommunalt selvstyre (formannskapslovene 1837) 46

Kongsberg 41

-, levekår 16

konstitusjon, ved smittsomme sykdommer 133

kontrollerte kliniske forsøk, historie 141

koppeepidemi, Christiania 179

kopper 111

koppesetting 47

koppevaksinasjon 40, 144, 175, 179

kraniefraktur 151

kreosot 115

Kringlen, Einar (f. 1931) 57

Kristiansand 44

Kristiansand, boktrykkere 77

kvakksalvere 151, 164

-, anseelse og virke 116

kvalitetsstudie av sykehus, publisert 1835 183

kvalitetsvurdering, registreringer som grunnlag for 182f.

kvikksølvsublimat 172

København 44

Königsberg 131

 

L

La Société Royale de Médicine (Paris) 30

latin, som medisinsk fagspråk 14f., 19, 198

legat, Skjelderups 103

lege, definisjon av 188f.

-, definisjon av, 1809 49

-, definisjon av, USA 188

legebøker 15f

legedansk 19

legemiddelbruk, forskjeller mellom

sykehus 185

leger, akademiske 188f.

leger, levealder 118

-, Norge 1829 106

-, Norge 1833 115

-, Norge 1837 120

-, utenlandske i Norge 51f.

legerolle, nasjonal 9,13, 186f.

-, nasjonal, Eyr og 194

legerollen 51

legestillinger, offentlige 189f.

Lehmann, Johan Jacob (1779–1827) 78

Leopoldina 17, 30

lepra 105, 108

Les Nouvelles Decouvertes sur Toutes les Parties de la Médicine 16

lesebriller 29

Leseselskab, det medicinske, Christiania 55

leseselskaper 10

levekår, bedring i folkehelse og 187f.

licentiatgrad 56

life sciences 27

liggetid, forskjeller mellom sykehus 185

Lind, James (1717–1794) 141

linser, akromatiske 187

lihtopedion 148

livstidsstraff 166

Lock, Stephen P. (f. 1929) 33, 194

Loder, Justus Christian von (1753–1832) 131, 133

lovsamling, Hans Munk og 176

Lundebrua, Etnedal 46

Lundh, Gregers Fougner (1786–1836) 25, 58, 64

lynnedslag, konsekvenser av 147f.

Lægeforeningen i Christiania 28, 55, 113, 143, 193, 197

-, artikler fra opplesninger 120

-, forhandlinger 118

Lægeforeningen, den danske 18

Læger, om at bedømme 92

Lægevidenskabens Historie, krass anmeldelse av 98f.

Läkaresellskapet 86

Läkartidningen 32

Løchen, Karl (Kalle) (1865–1893) 145

lønn, professorer, København 62

 

M

Magazin for Naturvidenskaberne 25f., 58, 64, 73, 193, 201

-, subskribenter 58

Magazinet, se Norsk Magazin for Lægevidenskaben

Major, Herman Wedel (1814–1854) 57

Malling, Peter Tidemand (1807–1878) 195

Mangelsgaarden 182

Mariboe, Ludvig (1781–1841) 108

Marinedepartementet 136

markedet, tidsskrifter og 71

markedsliberalisme 43

Maschmann, Hans Henrik (1775–1860) 25, 58, 199

Medical Essays and Observations 16

Medical Repository 16

Medical Society (Edinburgh) 30

Medicina Curiosa 16

Medicinalvæsen, Norge, reorganisering 116

Medicinisch-cbirurgische Bibliothek 23f.

Medicinische Polizey 70f.

Medicinsk encyklopedi og historie,

universitetsfag 1814 63

Medicinsk Revue 29

Medicinskt Arkiv 35

medisin, bredde 200

-, formidlingsspråk 19f.

-, grupperettet 47f.

-, internasjonalisering av 35

-, nasjonal 9, 13, 186f.

-, omfang av 11

-, utvikling, første del av 1800-tallet 186f.

medisinalberetninger, 1827–1832, 177f.

-, i Eyr 175ff.

-, pålegg om 106

medisinalstatistikk 47f.

medisinsk forskning, tidlig norsk 189

medisinsk tidsskrift, norsk, invitasjon til, 1808 190

medisinske fagområder, Universitetet, Christiania 1826 12

-, Videnskabsselskabet, Trondheim 1808 11

medisinske fakultet, Christiania, forelesninger 92

medisinske tidsskrifter, antall i moderne tid 34

-, generelle 32

-, nasjonale 32

-, språk 20

-, USA 16, 19

MEDLINE 73

Mellbye, Fredrik (1917–1999) 57

Merdø, ved Arendal 44

Messel, John Andreas (1789–1850) 80

Messel, Keyser & Comps Forlag 79f.

miasme 131, 133, 135, 136

middelklasse, den intellektuelle 42

migrene 105

mikroskop 187

militærhospitalet, Akersgaten 180

militærleger 52f.

militærveterinær 52f.

miljø, fysisk, legene og 50

Miscellanea … Leopoldinæ 30

Miscellanea physico-mathematica 17

misceller 84

misdannelser 152

misfoster 109

Modum 145

-, malerne 145

Mohr, handelsgartner, København 173

mord 48, 166

Morgenbladet 78, 115f.

morkake, skade av 168

Moseng, Ole Georg (f. 1958) 201

Moskva, erklæring fra om smitte 125

-, sendebrev om kolera fra 130f.

Moss, Søebadet 118, 120

Munk, Hans (1770–1848) 106, 175f., 181, 190

MUV, Universitets museum for undervisning og vitenskapehistorie, Oslo, 102

Münster, Jørgen Andreas (1775–1835) 113, 134f., 143

 

N

Nannestad, Fredrik (1693–1774) 24

Napoleonskrigene 36f.

nasjonale prøver, for leger 54

nasjonsbygging, Eyr og 69f.

nattevæting, brennjern mot 118

naturforskermøter, nordiske 198f.

Nedre Tellemarken 116

nervefeber 102, 123, 134, 143, 176, 177

nettpublisering 35

nevronal ceroid lipofucsinose 149

New England Journal of Medicine 73

Nilssøn, Tyge (ca. 1610–1687) 75

Nordisk Medicin 28f., 34

Norsk Magazin for Lægevidenskaben 28, 34, 66, 195f., 201

-, opprettelse av 193f.

Norsk Magazin for Naturvidenskaberne 69

Norsk rettsmuseum, Trondheim 167

Norske Intelligenz-Seddeler 24, 77

Norske medicinske Selskabs Tidende 190

Ny Hygæa 73

nyheter, kommentarer til 22

Nyt Bibliothek for Læger 16, 41, 80

Nyt magazin for naturvidenskaberne 201

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 25

Nytt magasin for naturvidenskapene 25

 

O

obduksjon, instrumenter til 169

-, rettsmedisinske 164f.

offentlighet, lesende 77

offset 77

Olavsgruva, Røros 41

oljelampe 28

opphavsrett 23

optikk, matematisk beregnet 187

originalartikler 32

Oslo katedralskoles bibliotek 31

Otto, Carl (1785–1872) 16, 59, 73, 103, 199

Otto, Johan Traugott Lebrecht Otto (1766–1827) 59

 P

Paasche, Andreas Falch (1813–1870) 47

pantotenatkinase-assosiert-nevrodegenerasjon (PKAN) 150

parafinlampe 28

paraplegi 172

pasient, brev fra 118

patografier 142

Patrouillen, tidsskrift 23, 108

Pedersen, Bernt Peder 151

Pedersen, Christiern (ca. 1480–1554)

peer review 33f.

Peerson, Cleng (1783–1865) 42

pengevesenet, rundt 1815 38

Peters, Wilhelm (1851–1935) 56

Petzold, J.C. (1708–1762) 189

Philiatrien 199

Philosophical Transactions 33

Physicalsk, oecomomisk og medicochirurgisk Bibliothek 24

Physikalisch-Medizinische Societät (Erlangen) 30

Physiologische Resultate der Vivisectionen neuerer Zeit 96

picamar 115

PKAN 150

Platen, Baltzar von (1766–1829) 37

Polen, kolera 122

portoregler, som sensur 23

postvesenet, overskuddet fra 189

prester, rolle 42

-, medisinske funksjoner 144

prestisje, tidsskrifter og 197

Preussen, havner, kolera og 121f.

Prinds Carl, dampskip 44

Prinds Christian Augusts Minde,

Christiania («Prindsen») 182

profesjonalisering 193

profesjonsbygging 28

psykiatrisk sykdom, uklar diagnostikk 171

psykisk lidelse, kasuistikk, Eyr 147

 

Q

Qvindherred 81

 

R

radesyke 56, 183

Rakkestad prestegård 42

Ramm, Nicolai (1756–1830) 148

redaksjon, Magazinets første 193

redaktører, medisinske tidsskrifter 20f.

Reimer, Johan Chr. (1781–1855) 120

Reimers, Hans E. 37

Relman, Arnold S. (1923–2014) 32

responsa medica 48f., 64f., 85f., 108, 164ff.

-, Eyr, oversikt 173

Restauration, emigrantskip 42

rettsmedisin, som fag 165, 173f.

rettsmedisinere, leger som 64

Retzius, Anders (1796–1860) 116

Reval (Tallinn) 132

Révue médicale 102

Rian, Øystein (f. 1945) 22, 70

Ridderström, Gunnar (f. 1962) 51

Riga 131

Rigshospitalet 56, 94, 101, 105, 143, 180ff.,

-, Athmosphærenes Forandringer og 111

-, beretninger 179f.

-, meteorologisk dagbok 113

-, rapport 106

-, tilsettinger uten utlysning 116

-, årsmelding 98

-, statistikk for 49

Rigshospitalet, København 189

Risør 143

romersk rett 165

Roosen, Johs. Classen (1788–1852) 116, 118

Rosted, Henrik (1761–1816) 16, 41

rottegift 172

Russland, havner, kolera 121f.

Røros 148f.

røyking, mineralsur 126

 

S

sakkyndige, rettsmedisinske 164f.

salinske metoder, ved kolera 195

salpetersyre, medisinsk bruk 56

samaritan, den barmhjertige 189

samfunnsansvar, legens 48

samfunnsmedisin 71, 103

samfunnsmedisinere 10

Sandberg, Ole Rømer (1811–1883) 151

Schibsted, Christian (1812–1878) 78

Schiffelmann (F.) , billedhugger i Berlin 65

Scholten, Peter van (1784–1854) 137

Schwach, Samuel Conrad (1731–1781) 77

Schøning, Gerhard (1722–1780) 25

Seip, Anne Lise (f. 1933) 36, 38

Selskabet for Norges Vel 27

selvmord 48

seng, hydrostatisk 113

Senja 86, 145

-, prosten 143

sensur 22f., 70f.,191

Simmons, George H. (1852.1937) 141

Sindsvage, Helbredelsesindretning for 178

sinnslidende, institusjoner for 57

sinnssyke, kår 57

siteringsanalyser 35

Skagerrak, Skjelderups overfart 44

skalleholder, til obduksjoner 169

Skarpmoen, Narve (1868–1930) 139

Skilling-Magazin 195

Skjelderup, Michael (1769–1852) 13, 26f.,44, 49, 55ff., 68ff., 152, 164, 171, 189, 191, 194, 200f.

-, fysisk og psykisk helse 67

-, gravminne 65

-, i Norge 63ff.

-, lærebok i rettsmedisin 67, 174

-, memoarer 66

-, Michael, Holsts nekrolog over 66

-, Michael, offentlige forelesninger 64

-, Michael, om fosterets kretsløp 90

-, om Læsioners Lethalitet 94

-, seilas til Norge 1814 62

skjørbuk 141

Smaalehnenes Amtssygehuus 182

Smid, Henrik (ca. 1495–1563) 15

smitte 124f.

sneppert, til årelating 127, 151

Snow, John (1813–1858) 137

Sogn, Ytre og Indre, distriktslege Istad

144

Sogndal, Amtssygehuset i 144

Spatz, Hugo (1888–1969) 150

spedbarndødelighet 39, 166

spesiedaler 81

Spielmeyer, Walter (1879–1935) 149

sprøyter 147

språk, medisinsk, responsa medica som mønster 171

St. Croix 137

St. Petersburg 131, 133

St. Thomas 59

stadsfysikus, Christiania, instruks for 106

-, lønn 81

stamming 108

statsmedisin 71

Stavern 44

stearinlys 28

steinbarnet fra Innset 148

Stengel, Christian (1794–1890) 148f.

Stengel-Batten-Spielmeyer-Vogts sykdom 149

Stevens metode, kliniske forsøk, Christiania 137.

Stevens, William (1786–1868) 129, 134, 137

Stjørdal 144

Stockholm, myndighetene, forholdet til 198

Stoffregen, Konrad Christian von (1766/7–1841) 131f.

Storm, Johan Lauritz (1797–1832) 134

Stortinget 37

Struensee, Johann Friedrich (1737–1772) 22, 202

strupehoste 176

Strömstad 66

studentliv, tidlig 1800-tall 43

studieplan, Christiania, 1826 12

studiereiser 25

Suhm, Peter Fredrik (1728–1798) 24

Sundhedsloven 130, 140

Sundhedstidende 24

Sundhedsvæsenet i Norge 101

Sunnmøre 149f.

svangerskap, tiårig 148f.

svangerskapsavbrytelse 167

Svelvik 134

Svenska Läkaresällskapet 30

Sydenham, Thomas (1624–1689) 133

syfilis, behandling av 96, 128

Sygehus, Bradsberg Amt 177

sykehusstatistikk, i Eyr 175 ff.

-, sammenliknende 178

symptomer, behandling rettet mot 126f.

Søekvæsthuset, København 61

Sønd- og Nordfjords Fogderie 179

Sørenssen, Niels Berner (1774–1857) 94

Sørnes, Torgrim (f. 1956) 165

 

T

The Penny Magazine 113f.

The Boston Medical and Surgical Journal 73

The Chess, i The Lancet 21

The Glasgow Medical Journal 73

The Journal of Internal medicine 34

The Lancet 17, 21, 32, 109

The London Medical Gazette 134, 194

The Medical Journal of Australia 32

The New England Journal of Medicine 17, 32

The New Zealand Medical Journal 32

The Philosophical Transactions of the Royal Society 16

The Royal Society of London 33

Thulstrup, Magnus Andreas (1769–1844) 94, 132

Tidsskrift for Den norske Lægeforening 29, 31f.

Tidsskrift for jordmødre 29

Tidsskrift for praktisk Medicin 28, 31

Tidsskrift for Veterinærer 29

tidsskrift, begrepet 22

tidsskriftabonnementer, Universitetet og

Læseselskabet 31, 72

tidsskrifter, etablering av, Norge 14f., 25

-, i vår tid 34f.

-, medisinske, språk 11f.

-, medisinske, tidlig 1800-tall 71f.

-, medisinske, tidlig 1800-tall, tabellover 72

-, vitenkapelige, fra 1820-årene 192f.

-, vitenskapelige14f.

tidsskriftvekst, 1700-tallet 21f. tilregnelighet 165

tjenestepike, gravid 166, 168

Tode, Johann Clemens (1736–1806) 23f., 30, 64, 68, 71, 73, 144

tog, midt på 1800-tallet 46

Torgslaget 1829 37

transisjon, demografiske 38f.

tredemølle, Holsts 85

trepanasjonssett 102

Treschow, Niels (1751–1833) 96

Trondheim 132

Trondheim, boktrykkere 77

Trondhiemske Samlinger 24

trykkefrihet, fra 1770 22

trykkerier og forlag 75f.

trykkeripresser 77

trykkeriprivilegier 77

Træfod (protese) 151

Trøndelag 109

tukthus 166

Tveterås, Harald (1904–1991) 29, 78

 

U

Ugentlige Afhandlinger 24, 77

Ugeskrift for Læger 32

Ugeskrift for Medicin og Pharmacie 28

underernæring 102

Universitetets kirurgiske instrumentsamling, Oslo 102

universitetsanlegget, Christiania 38

Universitetsbiblioteket 31

universitetsfundasen, av 1824 53

urtebøker 14f

utdannelse, ulikheter i 43

utenlandske leger i Norge 108

uterinblødning 168

utvandring 42f.

 

V

Valdres 46

Vandenbroucke, Jan P. (f. 1950) 142

Vandskræk (rabies) 108

Vardø 132

venerisk sykdom 183

-, tabell over 184

veterinærmedisin 27

veterinærskole, Akershus 200

-, Ankerløkken 200

Videnskabsselskabet, Trondheim 11, 12, 25, 27, 70

Vogt, Heinrich (1870–1959) 149

vold, i nære forhold 168

Volda 151

Vor Frelsers Gravlund, Christiania 65

Vor Frelsers menighet 138

Voss 143f.

 W

Wakley, Thomas (1795–1862) 21

Wedel-Jarlsberg, Herman (1779–1840) 88

Welhaven, Johan Sebastian (1807–1873) 43, 144

Wergeland, Henrik (1808–1845) 37, 43

Wieting, Henrik, kvakksalver, Bergen, St. Petersburg, Göteborg 172f.

Winterl, Jacob Joseph (1732–1809) 75

Wisbech, Christian (1801–1869) 44, 101, 103, 106, 181

Wochenschrift für die gesammte Heilkunde 118

Wulfsberg, Niels /1775–1852) 78

 

Z

Zeiss, Carl (1816–1888) 187

Zeitschrift für Physiologie 73

Zeitschrift, begrepet 22

 

Æ

Æskulap 73

 

Ø

økonomi, ulikheter i samfunnet 43

 

Å

Ålesund 149

årelating 126f.

årelatingsskål 128