article

Fra redaktørene: Erlend Hem

30 år med kunnskapsbasert medisin

Michael 2022; 19: 176.

Uttrykket evidensbasert medisin ble første gang brukt i 1991 (1). Men det var først året etter at betegnelsen fikk vind i seilene, da en forfattergruppe med betydelig selvtillit proklamerte: A new paradigm for medical practice is emerging (2). Med en viss rett kan vi derfor markere et 30-årsjubileum i år.

Jeg liker å fortelle studentene om denne utviklingen. At jeg selv var medisinstudent da kunnskapsbasert medisin, som vi gjerne kaller det på norsk, vokste fram. «Men hva drev legene med før?» spør de.

Dette er naturligvis bare en del av historien. Mye av grunnlaget for den kunnskapsbaserte medisinen var lagt langt tidligere, for eksempel da den skotske legen Archie Cochrane (1909–88) utga boka Effectiveness and efficiency i 1972. Så det kan like gjerne være et 50-årsjubileum vi markerer.

I dette nummeret av Michael omtales et knippe bøker med titler som Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag og Evidensbaseret praksis. Uten den kunnskapsbaserte medisinen ville disse bøkene sett ganske annerledes ut.

Litteratur

  1. Bondevik H, Engebretsen E. Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskr Nor Legeforen 2018; https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0524

  2. Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine. JAMA 1992; 268: 2420–5. https://doi.org/10.1001/jama.1992.03490170092032

Erlend Hem

erlend.hem@medisin.uio.no

Erlend Hem er professor ved Universitetet i Oslo, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet og redaktør i Michael.