article

Livsstil og helse i Danmark og Norge 2

Slik lød invitasjonen:

Er det noe i mytene om nordmannen på fjelltur med ryggsekk og dansken på café med snaps og sigar? Og betyr de eventuelle ulikheter i livsstil noe for folkehelsen i de to landene? Disse og andre spørsmål om sykelighet og dødelighet knyttet til levevaner og sosiale strukturer er tema for et weekend- seminar på Schæffergården som eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid (www.dansk-norsk.no). Fondets formål er å bidra til økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge først og fremst på kulturelle områder. Seminaret arrangeres av Fondet sammen med Det norske medicinske Selskap som siden 1826 har vært et forum for videre-og etterutdanning av leger, og for medisinske og helsepolitiske debatter i Norge. Innleggene ved seminaret vil bli publisert i Selskapets publiseringsserie Michael (www.dnms.no)

Målgruppen for seminaret er helsepersonell og andre med interesse for folkehelsearbeid i Danmark og Norge.

Program

Fredag 28. oktober 2005

Møteleder: Allan Krasnik (DK)

12:00

Ankomst – Lunsj/frokost

13:30

Åpning

13:45

Typisk norsk? Magne Nylenna (N)

14:15

Typisk dansk? Povl Riis (DK)

14:45

Kaffe

15:15

Sykelighet og dødelighet – utviklingen og dagens situasjon

– I Danmark: Finn Kamper-Jørgensen (DK)

– I Norge: Inger Cappelen (N)

16:15

Hvad betyder livsstilen for sygdomsbyrden og dens fordeling?

Finn Diderichsen (DK)

Diskusjon til ca kl 17:00

19:00

Middag

Lørdag 29. oktober 2005

Møteleder: Magne Nylenna

08:00

Morgenmat

09:00

Livsstil – individuelle valg eller sosial kontekst?

Steinar Krokstad (N)

Diskusjon

10:00

Kaffe

11:00

Fysisk aktivitet og helse

Lars Bo Andersen (DK)

11:45

Kosthold og helse

Steen Stender (DK)

12:30

Lunsj/Frokost

14:00

Alkohol

Olaf Aasland (N)

14:45

Tobakk

Karl Erik Lund (N)

15:30

Kaffe

16:00

Bruk av helsetjenester i Danmark og Norge

Kjeld Møller Pedersen (DK)

Ivar Sønbø Kristiansen (N)

Diskusjon til ca 17:30

19:00

Middag

Sosialt samvær

Søndag 30. oktober 2005

Møteledere: Allan Krasnik og Magne Nylenna

08:00

Morgenmat

09:00

Hva gjør vi? Forebyggingsstrategier

Kari Huseby/Arnhild Haga Rimestad (N)

Else Smith (DK)

10:00

Likheter og forskjeller mellom Danmark og Norge

Fordommer og fakta – i fortid og fremtid. Per Egil Hegge (N)

Er det sammenhenger med vår felles fortid?

Øivind Larsen (N)

Ove Korsgaard (DK)

Plenums-diskusjon

Avslutning

12:30

Lunsj/Frokost – Avreise

Schæffergården (Foto: Ø. Larsen 2005).

Michael

Michael is a publication series named after professor Michael Skjelderup (1769–1852), one of the fathers of Norwegian medicine. He was born in Hof, a small place in what now is called the Vestfold county in Norway as the son of a priest, and was raised in the Norwegian countryside. Because of severe speech disturbances as a boy he did not get proper schooling, but was at last admitted as an apprentice in an apothecary’s dispensary in the city of Fredrikstad at the age of 16. However, during his youth he tried through hard work and by means of an intensive self-discipline to overcome his handicap, and he really succeeded, except for in stressed situations.

Lacking a student examination, an academic training seemed out of question, in spite of his obvious bright mind. But in 1789 he was admitted to the new Surgical Academy in Copenhagen, where academic qualifications were not required.

From now on, his career flourished. He passed the surgical examination with the highest grade in 1794, entered positions in Copenhagen hospitals and at the University, where he defended his doctoral thesis in 1803 and was appointed professor in 1805.

The first University in Norway was founded in Christiania (now: Oslo) in 1811. Medical teaching was supposed to commence from the very beginning, and from 1814 the new medical faculty could offer medical training. Michael Skjelderup was appointed its first professor 1813, and started his teaching, mainly in anatomy in the fall of 1814, after a dramatic war time sea voyage from Denmark across the waters of Skagerrak where hostile Swedes fired at his swift sailing vessel.

As a University pioneer, he became active in several medical fields. Among other achievements, he published an authoritative textbook in forensic medicine in 1838. When he resigned in 1849, he had seen all Norwegian trained medical doctors in his lecture room.

Skjelderup was instrumental in building a scientific medical community in Christiania. Together with his University colleague Frederik Holst (1791–1871) he founded the first Norwegian medical journal «Eyr», named after a norse medical goddess, in 1826. A reading club of physicians established in 1826 was formalized into an association in 1833, the still existing Det norske medicinske Selskab (The Norwegian Medical Society), which over the decades to come played an important role in the development of the health services and of a national medicine.

Michael is devoted to the memory of the man who first realized the importance of a regular, national medical publication activity in Norway and implemented his ideas in 1826. Michael is published by the same association as was founded by Michael Skjelderup – The Norwegian Medical Society (Det norske medicinske Selskab).

The editors

Michael

  • 1. Michael is a publication series published by The Norwegian Medical Society (Det norske medicinske Selskab).

  • 2. Michael is named after Michael Skjelderup (1769–1852), the first medical professor in Norway and one of the founding fathers of the Society.

  • 3. Michael is distributed to the paying members of the Society, other contacts and libraries. Separate issues may also be distributed to external groups of readers.

  • 4. Michael publishes good quality papers on topics within the range of interest held by the Society. The manuscripts will be read by referees prior to the editorial decision on acceptance.

  • 5. Michael publishes articles in Norwegian or in English, depending on topic and main readership.

  • 6. Michael usually publishes four issues a year, but deviations may occur.

  • 7. Michael’s editors are appointed for a period of three years among the members of The Norwegian Medical Society by its Board. Reappointments are allowed. The editors may supplement themselves by editorial members from collaboratings associations and appoint ad hoc editors for special issues.

 

 

Michael’s editors 2004–2006:

Professor Øivind Larsen

Professor Magne Nylenna

Advisor Morten Kvisvik (secretary)

 

Michael’s address:

Michael, c/o professor Øivind Larsen

p.o.box 1130 Blindern

N-0318 Oslo, Norway

oivind.larsen@medisin.uio.no

ISSN 1504–0658

 

Michael’s editorial board 2004–2006:

Head physician Cecilie Daae

Professor Arvid Heiberg

Professor Per Holck

Professor Frode Lærum

 

Michael’s annual subscription price is the same as the membership rate of the Norwegian Medical Society

(2006: NOK 150)