article

Michael Quarterly vol. 8, 2011, innhold

Tsjernobylulykken og Norge – katastrofe eller lærepenge?

Øivind Larsen, Stein A. Evensen, Christoph Gradmann

5

Tsjernobylulykken 1986

Øivind Larsen, Stein A. Evensen, Christoph Gradmann (red.)

19

Program

20

Aktive deltakere ved aktørseminaret

21

Åpning av seminaret

24

Tsjernobylulykken og Norge

29

Sentrale myndigheters krisehåndtering

56

Faglige og forvaltningsmessige utfordringer – med sprikende ekspertråd

75

Mediene og Tsjernobyl

116

Fra utpost til utland

Magne Nylenna, Øivind Larsen

151

Utpostens betydning for norsk samfunnsmedisin

Per Wium

154

Samfunnsmedisin på norsk

Anders Smith

169

Langt fram til velinformerte beslutninger i norsk helsetjeneste

Arild Bjørndal

179

Presten Thomas Bayes og medisinske beslutninger

Bjørn Guldvog

189

Globalt perspektiv i norsk forvaltning

Arne-Petter Sanne

200

International health work: the beginnings

Iris Borowy

210

Nordmenn i WHO

Helge Larsen

222

Towards a radical transformation in global governance for health

Lawrence O. Gostin, Emily A Mok, Eric A Friedman

228

Health and migration

Bernadette Nirmal Kumar

240

Health and politics

Kristin Ingstad Sandberg

251

The marketing of medications in the post-Soviet Latvia

Juris Salaks

258

Task Force on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region.

Harald Siem

270

Å styrke norsk kompetanse i global helse – en kasuistikk.

Bjørn-Inge Larsen

295

Forståelse

Pål Gulbrandsen

311

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo 96-reformen

André Vågan, Olaf Aasland

317

The winds from Maastricht. Some personal reflections on teaching medicine at the University of Oslo

Øivind Larsen

329

Kan omsorgen stå alene? Omsorgsbegrepet i tre stortingsmeldinger

Frode F. Jacobsen

344

Decision aids – ideals and dilemmas of user involvement

Øystein Eiring

357

Medisinsk fagspråk – gradvis mer folkelig og forståelig?

Magne Nylenna

370

Ord og virkelighet

Jørn-Kr. Jørgensen

383

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Anne-Margrethe Nyhus

388

Det norske medicinske Selskab

Øivind Larsen

398

The medium is the message. Bokomtale

Magne Nylenna

404

Medisinskhistorisk på Voss. Referat

Øivind Larsen

406

Misforståelser om Tsjernobyl. Brev til redaksjonen

Anne Alvik

410

Distanse og kjærlighet – datterens Ingstad-biografi. Bokanmeldelse

Øivind Larsen

413

Utstilling – den ultimate kommunikasjonsform?

Øivind Larsen

416

British health care reforms and Norwegian health care. Editorial

Magne Nylenna

423

A creature of its time: the critical history of the creation of the British NHS

Sally Sheard

428

Which future for the UK National Health Service (NHS)?

Julian Tudor Hart

442

The break up of the English NHS: the new market bureaucracy needs information systems based on members and not geographic populations

Allyson M. Pollock and David Price

460

The beginning of the NHS – and the impact on Norwegian health care

Steinar Westin

476

Kaiser Permanente, information, and the integrated health care policy

Tarald Rohde

490

The grandmother approach: Teaching medical students medical history – some personal experiences

Øivind Larsen

499

Atherosclerosis, inflammation and leukotrienes. Review

Ingvill Ellertsen, Marcelo H. Petri, Magnus Bäck

514

Biafra – minnen och reflexioner kring 1960-talets stora svältkatastrof. Pliktetik, konsekvensetik och upprättandet av Läkare utan gränser (MSF)

Kjell Asplund

523

«Askepotterne blant landets embetsmænd» – legenes vei til samfunnstoppen 1811–1960

Jan Eivind Myhre

532

En kritisk analyse av begrepet stigma knyttet til debatten om ekteskap mellom slektninger

Torunn Arntsen Sajjad

545