article

Hvem er dette?

Michael 2018; 15: 80.

I malerisamlingen til Det norske medicinske Selskab er det funnet et lite bilde som det ikke foreligger noen opplysninger om. Kanskje kan noen av Michaels lesere hjelpe til med å identifisere det?

Det norske medicinske Selskab eier en ganske stor malerisamling, i hovedsak portretter av personer som har markert seg i Selskabet og i norsk medisin (1).

Under rydding ble det for noen år siden funnet et lite, nokså medtatt maleri i oval ramme. Det er både buklet og krakelert, og har tydeligvis sett bedre dager. Bildeflaten måler 23x17 cm, og det er utført i olje på kartong.

Både utførelsen og den portrettertes utseende og klesdrakt gir grunn til anta at maleriet er fra siste del av 1800-tallet. Det er ingen signatur, men teknikken viser at bildet må være malt av en meget dyktig kunstner, men hvem? Det er heller ingen opplysninger om hvem portrettet forestiller – det er bare spor på baksiden av en merkelapp som er forsvunnet.

Lesere: Er det noen som gjenkjenner bildet og kan hjelpe oss med å identifisere det? I så fall, send en mail til oivind.larsen@medisin.uio.no .

Litteratur

  1. Larsen Ø, Nylenna M. Profiler og portretter i norsk medisin. Malerisamlingen i Det norske medicinske Selskab. Michael 2012; 9: Supplement 11.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no