article

Konsist om Kings Bay

Michael 2017; 14: 78–79.

  • Rolf Hanoa: Kings Bay på Svalbard 1916 – 2016. Fra gruvedrift til forskningsservice og klimaobservatorium.

  • Bergen: Fagbokforlaget 2016. 400 s. Pris: 498,-.

  • ISBN 978-82-419-1161-3

Professor Rolf Hanoa har som en del av sitt meget varierte medisinske og samfunnsengasjerte virke hatt oppdrag på Svalbard gjennom mange år, og kjenner øygruppa bedre enn de fleste. I 1993 ga han ut en bok om Ny-Ålesunds historie (1). Den boka som nå foreligger, er en oppdatert og utvidet utgave, der historien er ført fram til Kings Bay-selskapets hundreårsjubileum i 2016. Undertittelen er Fra gruvedrift til forskningsservice og klimaobservatorium. Boka reflekterer dermed i enda større grad enn forgjengeren den transformasjonen av samfunnet som har skjedd der nord – fra røff industri til en vitenskapelig aktivitet som opererer på forskningsfrontene.

Dramatiske hendelser underveis er selvsagt behørig omtalt. Man leser med spesiell interesse om eksplosjonsulykken den 5. november 1962. Den ble et vendepunkt, ikke bare for samfunnet i Ny Ålesund, men for norsk industripolitikk i sin alminnelighet.

Hanoas språkføring er knapp og poengtert, og boka inneholder et vell av informasjon. En mengde rammetekster formidler spennende detaljer.

Det er også mange gode bilder.

Både i tekst og bilder er det naturlig nok en del overlapping med forrige utgave av boka, men skal man bruke Hanoas uhyre veldokumenterte tekst som utgangspunkt for videre arbeid, kan det være klokt å ha begge utgavene foran seg, blant annet fordi en del illustrasjoner etter denne anmelders skjønn faktisk kommer bedre til sin rett i boka fra 1993.

Forfatter, forlag og folk i Ny Ålesund gratuleres med den nye jubileumsboka!

Litteratur:

  1. Hanoa R. Kings Bay Kull Comp A/S 1917 – 1992. Oslo: Schibsted, 1993.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no