article

Medisinhistorisk nettverksmøte i Trondheim 12.–13. april 2018

Michael 2018; 15: 193–4.

Figur 1: De fleste av deltakerne sees her under omvisning i en utstilling i Medisinsk museum i Kunnskapssenteret i Trondheim. I sofaene sees fra venstre: Eva Midling Standnes, Mimi Bing Øverlie, Borghild Roald, Marit Stenbråten, Sidsel Lundin, Johan N. Bruun, Solveig Fretland, Ellen Lange. I rad 2 finner vi fra venstre Ella-Margrethe Tange, Inger Bjerkebekk, Ragnhild Garbom, Thorbjørg Hammer, Sofie Rogstad, Rolf Kåresen, Åse Smith Løvås, Mona Ødegården, Erik Arnesen, Desiree Halvorsen, Mona Lilletjernbakken, Kristine Lillestøl, Rigmor Brekken. Rad 3 frå venstre består av Bodil Hegg, Lorentz Irgens, Hans Petter Brinck, Per Evtun, Erlend Hem, Per E. Børdahl, Tore Salte, Ivar Skjåk Nordrum, Ole Didrik Lærum, Harald Siem, Geir Arild Grøtan, Bård K. Dahl, Jan Henrik Lund, Geir Erik Nilsen, Morten Sylvester, Jostein Holmen, Kjell Martin Moksnes, Morten Sørhøy.I tillegg deltok følgende personer på seminaret og nettverksmøtet, uten å være med på bildet: Petter Aadahl, Svein Carstens, Anne Grete Arnesen, Øivind Larsen, Kari Nerli Hofstad, Magne Nylenna, Steinar Westin, Janne Hjelde Wold.

Foto: Kristin Jones

Da det ble invitert til møte om medisinhistoriske samlinger i Trondheim 12.–13. april 2018,var det stor begeistring rundt om i landet, og nærmere femti deltakere fra fjern og nær samlet seg i auditoriet i Helsehuset på Øya i Trondheim til et interessant program, hvorav en del gjenspeiles i dette nummeret av Michael. Møtet var en del av nettverksarbeidet ved Nasjonalt Medisinsk Museum, og arrangørene hadde all ære av møtet, som ga mersmak.

Figur 2: Fra foredragene – Per A. Evtun fra Tønsberg forteller om samlingene der og viser fram bilde av en jernlunge fra poliomyelittepidemien tidlig på 1950-tallet.

Foto: Øivind Larsen