article

Museum og virkelighet – det medisinhistoriske museet i Kiev

Michael 2018; 15: 289-91.

Det medisinhistoriske museet i Kiev i Ukraina har meget gode utstillinger i form av virkelighetsnære tablåer. Særlig inntrykk gjør militærmedisinske temaer i en tid med opprør og krig like utenfor.

Figur 1: Det medisinske museet ligger i Khmelnitskogo-gaten, sentralt i Kiev.

Foto: Øivind Larsen

Figur 2: Dette tablået av en legeundersøkelse er svært livaktig. (Foto: Ingegerd Frøyshov Larsen)

I romjulen 2013 var opprøret i Ukraina i en relativt rolig fase og anled­ningen ble derfor benyttet til å ta en tur til Kiev, blant annet for å bese det medisin­historiske museet (Figur 1). Kanskje kunne det være mål for en av Det norske ­medicinske Selskabs studiereiser?

Museet, som er lokalisert i det tidligere anatomiske instituttet, ble opprettet i 1973. Det har meget instruktive utstillinger, blant annet med utstrakt bruk av kunst og naturtro tablåer (Figur 2 og 3).

Figur 3: Primitivt feltsykehus, dynamisk framstilt.

Foto: Ingegerd Frøyshov Larsen

Tradisjonelle medisinhistoriske temaer er behørig dekket, men mest interessante er kanskje utstillingshallene som framstiller medisinhistorien og helsehistorien fra Ukrainas dramatiske fortid, særlig i det 20. århundre, såsom epidemiene i 1920-årene, hungersnøden i 1932-33, utrenskningene i 1937, Den annen verdenskrig og Tsjernobyl-ulykken i 1986. Museets utstillinger om krigen var kanskje spesielt virkelighetsnære fordi det var ufred bare et par kvartaler unna ­(Figur 4).

En fellesreise til museet kunne vært aktuelt, men forholdene ansees fortsatt for å være så vidt uryddige at det blir for komplisert å komme med en større gruppe. Planene er derfor foreløpig lagt på is. Men Kiev er et tips for enkeltreisende.

Figur 4: Håndfast bånd mellom framstillingene i museet og Kiev sentrum like ved.

Foto: Øivind Larsen

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no