article

Fra redaktørene: Erlend Hem

Politikk er å ville

Michael 2022; 19: 67.

For ett år siden annonserte vi at bokanmeldelser skulle få større plass i Michael (1). Hvordan har det gått? Nyttårsopptellingen viser fine tall: I 2021 publiserte vi 40 anmeldelser av 49 bøker. Omtrent ti anmeldelser per nummer er antakelig et passende omfang. Så også i denne utgaven, der Michael bringer ti omtaler av 12 bøker.

Tre av bøkene har en fellesnevner. De setter søkelyset på sosiale ulikheter i helse. Vi hører stadig at forskjellene i Norge øker, og koronapandemien har antakelig bidratt ytterligere. Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med. Som helsepersonell har vi et ansvar, men politikernes ansvar er større. Politik är att vilja var tittelen på en bok av Olof Palme (1927–86) i 1968 (2). Hvor mye vil vi?

Michael er et tidsskrift for helsepolitikk, samfunnsmedisin, medisinsk historie og medisinsk humaniora. Denne profilen ønsker vi skal avspeiles også i bøkene som anmeldes. Vi hører gjerne fra dere. Ta kontakt med oss på michael@dnms.no med tips om aktuelle bøker.

Litteratur

  1. Hem E. Anmelderi. Michael 2021; 18: 91.

  2. Gundersen D, Evensberget S. Bevingede ord. 4. utg. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2006: 404.

Erlend Hem

Erlend Hem er professor ved Universitetet i Oslo, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet og redaktør i Michael.