article

Portrettliste

Nr

Portrettert

Født – død

Malt av

Format

(Høyde/Bredde cm)

Teknikk

1

Michael Skjelderup

1769–1852

Johan Gørbitz (1782–1853)

70,5 / 57

Olje på lerret

2

Magnus Andreas Thulstrup

1769–1844

Antas malt av Jacob Munch (1776–1839)

22,5 / 17

Olje på lerret

3

Nils Berner Sørensen

1774–1857

Adolph Tidemand (1814–1876) fotografert av Gustav

Borgen (1865–1926) i 1903

63,5 / 47,5

Fotografi

4

Christen Heiberg

1799–1872

Wilhelm Holter (1842–1916)

69 / 56

Olje på lerret

5

Johan Fritzner Heiberg

1805–1883

Usignert

70,5 / 57,5

Olje på lerret

6

Johan Fritzner Heiberg

1805–1883

Usignert

79,5 / 59,5

Olje på lerret

7

Christian P. B. Boeck

1798–1877

Peter Nicolay Arbo (1831–1892)

66,5 / 54 (ovalt)

Olje på lerret

8

Carl Wilhelm Boeck

1808–1875

Wilhelm Holter (1842–1916)

69 / 56

Olje på lerret

9

Christian August Egeberg

1809–1874

Asta Nørregaard (1853–1933)

65 / 54,5

Olje på lerret

10

Peter Joachim Møller

1793–1868

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

11

Jens Grønbech Døderlein

1787–1867

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

12

Andreas Christian Conradi

1809–1886

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 56,5

Olje på lerret

13

Frantz Christian Faye

1806–1890

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 57

Olje på lerret

14

Otto Mathias Numsen Lund

1811–1891

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 57

Olje på lerret

15

Herman Fredrik Amberg Gjør

1828–1905

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

16

Jacob Worm-Müller

1834–1889

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 57

Olje på lerret

17

Thomas Lauritz Chr. Frederik Blich

1810–1879

Usignert

71 / 61

Olje på lerret

18

Joachim Andreas Voss

1815–1897

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

19

Christian Thorvald Kierulf

1823–1874

Usignert

70,5 / 57,5

Olje på lerret

20

Ludvig Vilhelm Dahl

1826–1890

Cecilie Dahl (1858–1943) (datter)

70 / 57

Olje på lerret

21

Henrich Steffens

1809–1867

Wilhelm Holter (1842–1916)

75 / 58,5

Olje på lerret

22

Ernst Ferdinand Lochmann

1820–1891

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

23

Johan Lauritz Bidenkap

1828–1892

August Berg (1884–1924)

70,5 / 58,5

Olje på lerret

24

Gotfred Eugen Bentzen

1852–1937

Otto Valstad (1862–1950)

98,5 / 77

Olje på lerret

25

Johan Fredrik Thaulow

1840–1912

Eilif Peterssen (1852–1928)

75 / 61

Olje på lerret

26

Gerhard Henrik Armauer Hansen

1841–1912

Kopi av Per Lund etter Henrik Lund (1879–1935)

70 / 57

Olje på lerret

27

Henrich Steffens

1841–1884

Usignert

100 / 71

Olje på lerret

28

Ingebrigth Christian Lund Holm

1844–1918

Hans Heyerdahl (1857–1913)

70 / 57

Olje på lerret

29

Ole Rømer Aagaard Sandberg

1811–1883

Agnes Arvesen (1881-?)

70 / 57

Olje på lerret

30

August Tidemand

1816–1883

Adolph Tidemand (1814–1876) (bror)

65,5 / 55

Olje på lerret

31

Jacob Vogt

1819–1906

Usignert

71,5 / 60

Olje på lerret

32

Christopher Peder Budde

1825–1888

Usignert

55,5 / 46,5

Olje på lerret

33

Carl Frederik Larsen

1830–1909

Usignert

54,5 / 44

Olje på lerret

34

Ole Bornemann Bull

1842–1916

Usignert

83,5 / 60

Olje på lerret

35

Alexander Ludvig Normann Malthe

1845–1928

Hans Ødegaard (1876–1943)

75 / 58

Olje på lerret

36

Cæsar Peter Møller Boeck

1845–1917

Flemming Heyerdahl (1880–1944)

96 / 66,5

Olje på lerret

37

Julius Nicolaysen

1831–1909

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 57

Olje på lerret

38

Edvard Schønberg

1831–1905

Hans Ødegaard (1846–1943) 1915 etter original av Erik

Werenskiold (1855–1938)

79 / 60

Olje på lerret

39

Emanuel Fredrik Hagbarth Winge

1827–1894

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

40

Hjalmar Heiberg

1837–1897

Ingerid Dahl (1861–1944) 1901 etter original av Erik

Werenskiold (1855–1938)

70 / 57

Olje på lerret

41

Jacob Munch Heiberg

1843–1888

Christian Krogh (1852–1925)

54,5 / 41,5

Olje på lerret

42

Johan Storm Aubert Hjort

1835–1905

Wilhelm Holter (1842–1916)

70 / 57

Olje på lerret

43

Fredrik Wilhelm Hiorth

1850–1923

Usignert

70 / 56,5

Olje på lerret

44

Søren Bloch Laache

1854–1941

Litografi av Harald Brun (1873–1927)

44 / 38

Litografi

45

Søren Bloch Laache

1854–1941

Hans Ødegaard (1876–1943)

97 / 76

Olje på lerret

46

Christopher Blom Leegaard

1851–1921

Kristofer Sinding-Larsen (1873–1948), kopi ved CB

65,5 / 54,5

Olje på lerret

47

Hans Jørgen Vetlesen

1852–1926

Usignert

77,5 / 61

Olje på lerret

48

Johan Karl Unger Vetlesen

1851–1914

Per Krogh (1889–1965)

70 / 58

Olje på lerret

49

Kristian Feyer Andvord

1855–1934

Bodil Angell 1931

100 / 80,5

Olje på lerret

50

Edvard Isak Hambro Bull

1845–1925

Erik Werenskiold (1855–1938) 1894

101 / 120

Olje på lerret

51

Fredrik Georg Gade

1855–1933

Hans Ødegaard (1876–1943)

60,5 / 48,5

Olje på lerret

52

Poul Edvard Poulsson

1858–1935

Halfdan Strøm (1863–1949)

75 / 54

Olje på lerret

53

Hagbarth Strøm

1854–1912

Hjørdis Landmark (1882–1961)

96 / 75,5

Olje på lerret

54

Hjalmar August Schiøtz

1850–1927

Olga Grüner Hegge (1869–1954), kopi CB

75,5 / 64

Olje på lerret

55

Søren Holth

1863–1937

Usignert

69 / 58,5

Olje på lerret

56

Valentin Fürst

1870–1961

Per Lund 1937

77 / 65

Olje på lerret

57

Johan Martin Holst

1892–1953

Henrik Sørensen (1882–1962), kopi signert MS i 1955

81,5 / 70,5

Olje på lerret

58

Johan Herman Krohn Hopstock

1854–1911

Asta Nørregaard (1853–1933) 1912

60 / 50

Olje på lerret

59

Gunnar Spone Amundsen

1858–1932

Carl Bonnevie

73,5 / 60,5

Olje på lerret

60

Emil Ferdinand Rode

1852–1921

Eilif Peterssen (1852–1928) 1916

80 / 62

Olje på lerret

61

Kristian K. Hagemann Brandt

1859–1932

Usignert

70 / 58

Olje på lerret

62

Kristian K. Hagemann Brandt

1859–1932

Kristofer Sinding-Larsen (1873–1948), kopi

105 / 78

Olje på lerret

63

Gusta Louise Isachsen

1875–1932

Kopi av maleri av Kristofer Sinding-Larsen (1873–1948)

112 / 79

Olje på lerret

64

Peter Fredrik Holst

1861–1935

Kristofer Sinding-Larsen (1873–1948), kopi

69 / 56

Olje på lerret

65

Johan Nicolaysen

1860–1944

Hans Ødegaard (1876–1943) 1930

75 / 60,5

Olje på lerret

66

Peter Nicolay Bull

1869–1951

Henrik Sørensen (1882–1962,) kopi ved Carl Bonnevie

87,5 / 76

Olje på lerret

67

Francis Gottfred Harbitz

1867–1950

Carl Bonnevie 1956

73 / 60,5

Olje på lerret

68

Carl Arnoldus Müller

1886–1983

Carl Bonnevie

74,5 / 59,5

Olje på lerret

69

Harald Astrup Salvesen

1889–1972

Usignert

100 / 81

Olje på lerret

70

Olaf Scheel

1875–1842

Hans Ødegaard (1878–1943), kopi ved Sigfrid Ørstad

(1898–1984)

62,5 / 50,5

Olje på lerret

71

Nils Yngvar Ustvedt

1868–1938

Carl Bonnevie, kopi ved Jacob Sømme (1862–1940)

72,5 / 57,5

Olje på lerret

72

Fredrik Kristian Jervell

1859–1921

Thyge Matthiasen, kopi

73 / 55

Olje på lerret

73

Kristian Thue

1859–1913

Usignert

70 / 57

Olje på lerret

74

Kristian Thue

1859–1913

Usignert

68,5 / 49,5

Olje på lerret

75

Theodor Roll

1840–1888

Wilhelm Holter (1842–1916), etter fotografi

70 / 57

Olje på lerret

76

Wilhelm August Louis Holland

1876–1941

Kirsten Ræder Qvale, 1926

89,5 / 77

Olje på lerret

77

Arent Greve de Besche

1878–1945

Gunnar Wefring (1900–1981) 1947 etter original av Hans

Ødegaard (1876–1943) 1931

75,5 / 60,5

Olje på lerret

78

Ketil Motzfeldt

1883–1950

Jean Heiberg (1884–1976)

61,5 / 61,5

Olje på lerret

79

Georg Lützow- Holm

1892–1965

Jon Malterud (1930- ) 1963

64,5 / 51,5

Olje på lerret

80

Torleif Bjarne Dahle

1900–1995

Carl Bonnevie 1955 etter original av Henrik Sørensen

(1882–1962)

55 / 46

Olje på lerret

81

Trygve Serck-Hanssen

1890–1966

Usignert

61 / 50,5

Olje på lerret

82

Frithjof Ø. Tidemand-Johannessen

1893–1976

Windfeld 1958

70 / 49,5

Olje på lerret

83

Reidar Gording

1873–1952

Usignert

92 / 73

Olje på lerret

84

Johan Herman Torgersen

1906–1978

Malvina Døderlein Okolow (1889–1973)

55 / 46,5

Olje på lerret

85

Kristian Kristiansen

1907–1993

Harald Kihle (1905–1997)

72 / 60

Olje på lerret

86

Asbjørn Følling

1888–1973

Odd Nerdrum (1944– )

131 / 108,5

Olje på lerret

87

Øivind Larsen

1938–

Hedda Gjerpen (1961– )

100 / 81

Olje på lerret

88

Arvid Heiberg

1937–

Hedda Gjerpen (1961– )

100 / 81

Olje på lerret

89

Bertha Marie Helgestad

1880–1973

Usignert

85 / 70

Olje på lerret

Hvert maleri har et rundt messingskilt festet på rammen. Der står det samme nummeret som gjenfinnes i de små sirklene i denne boka. Plasseringen av maleriene i bygningen Domus & Medicus kan variere noe, f. eks. i forbindelse med at rom skifter funksjon. Derfor finnes det en løs, oppdatert liste over opphengningen. Denne kan (2012) fås i resepsjonen i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Følgende liste viser hvor de portretterte personer, kunstnerne og andre omtales i boka. Sidetall med vanlig skrift viser til tekstomtale. Sidetall med halvfet skrift gjelder hovedomtalen av personen på maleriet. Sidetall med kursiv henviser til et bilde.

Amundsen GS 92, 93, 117

Andvord CF 78, 80

Angell B 79, 80

Arbo PN 27, 28

Arvesen A 57

Barnard C 123

Bentzen GE 46, 49, 132

Berg A 46, 47

Bergslien B 54

Besche AG de 111, 112

Bidenkap JL 44, 46, 47, 73

Blich TLCF 38, 39

Boeck CLv 28

Boeck CPB 11, 14, 17, 18, 26, 27, 28

Boeck CPM 12, 66, 66

Boeck CW 28, 29, 50, 133

Boeck L 28

Bonnevie C 86, 87, 92, 93, 101, 104, 105, 107, 108, 114

Borgen G 20

Brandt KKH 10, 95, 95, 98

Brown J 21

Brun apoteker 82

Brun H 74, 76

Budde CP 59, 60

Bull EIH 11, 79, 80, 81, 98, 133

Bull OB 60, 61, 62

Bull PN 10, 99, 101

Christian Frederik 20

Collett KM 28

Conradi AC 14, 21, 34, 35, 35, 44, 72, 133

Dahl C 43

Dahl I 70

Dahl LV 43, 43

Dale AL 119

Dale TB 10, 119, 114, 115

Danielssen DC 50

Døderlein JG 18, 30, 34

Egeberg CA 17, 18, 28, 29, 65, 132

Esmarch JFAv 71

Evang K 121

Faye FC 22, 35, 36, 44, 73, 96, 133

Fritzner J 24

Frølich T 87

Fürst V (jr) 91

Fürst V 87, 90, 91, 99, 116

Følling A 12, 126, 126

Gade FG (sr) 80

Gade FG 80, 81, 82, 84, 101

Garborg A 40

Gjerpen H 127, 128, 129, 133

Gjør HFA 21, 37, 38, 119

Gording R 121, 121, 131

Gottwaldt HC 32

Grøn F 15, 44, 60, 67

Gørbitz J 19, 20, 132

Haakon VII 81

Haaland M 84

Haave P 75

Haller Av 21

Hansen GHA 12, 50, 52, 52, 73, 84

Hansteen C 31

Harbitz FG 11, 12, 81, 101, 102, 104, 105

Hauge HN 30

Haugland KM 96

Hegge OG 86, 87

Heiberg A 128, 129

Heiberg C 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 65, 68, 71, 128, 133

Heiberg EM 21

Heiberg H 68, 70, 128

Heiberg JF 18, 24, 25, 26, 70, 128

Heiberg Jean 113

Heiberg JM 70, 71, 128, 132

Heimbeck J 105, 107

Helgestad BM 11, 128, 129

Heyerdahl F 66

Heyerdahl H 55, 133

Hiorth FW 74, 75

Hjort JJ 14, 18, 65, 71

Hjort JSA 71, 74, 133

Hjorth IMO 96

Hoffmann J 96

Holland WAL 110, 111, 112

Holm ICL 53, 55, 73, 133

Holmgren G 121

Holst A 60, 87

Holst F 14, 17, 18, 30, 31, 42, 44

Holst JM 91, 92

Holst Johan 121

Holst PF 11, 98, 99, 100

Holst PM 15, 121

Holter W 24, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 68, 74, 110, 111, 133

Holth MS 118

Holth S 87, 90, 118

Hopstock JHK 91, 92, 93

Høie L 96

Ibsen H 44, 80, 98

Isachsen GL 96, 98, 99, 128

Jacobsen N 88

Javal LÉ 88

Jervell FK 108, 108, 109

Jervell O 121

Johansen O 86

Karl Johan 20

Keilhau BM 27

Kielland A 86

Kierulf CT 42, 43

Kihle H 11, 125, 126

Kjølstad GN 58

Kneipp S 53

Koch R 17

Koppang NB 116

Kraft (JA) 18

Kristiansen K 11, 124, 125, 126

Krogh C 71, 132, 133

Krogh P 78, 79, 133

Kure A 91

Laache SB 74, 75, 76, 77

Landmark H 83, 86

Larsen CF 59, 60, 61, 78

Larsen Ø 123, 127, 128

Leegaard CB 77, 77

Lindboe E 117

Lister J 64

Lochmann EF 44, 45, 46, 53, 72, 81

Lukas, evangelisten 10

Lund A 37

Lund H 52

Lund OMN 37, 37, 133

Lund P 52, 90

Lundh GF 31

Lützow-Holm G 113, 114

Lærum OD 84

Malterud J 113, 114

Malthe ALN 61, 62, 64, 66, 95, 118

Malthe N 61

Maschmann (C) 18

Maschmann HH 18, 31

Matthiasen T 108, 109

Meulengracht E 121

Meyer M 99

Morton WTG 64

Motzfeldt K 111, 113, 113

Munch J 19, 20, 132

Müller C 12, 101, 102, 104, 105

Møller FP 32

Møller PJ 18, 30, 31, 32, 33

Møystadfamilien 32

Nebelong JH 24

Neisser A 50

Nerdrum O 126, 133

Nicolaysen J 65, 67, 68, 99

Nicolaysen Johan 99, 100

Nissen H d.e. 54

Nordan V 96

Nylenna M 123

Nørregaard A 29, 30, 92, 93, 132

Okolow MD 124, 125

Olsen OT 30

Oscar II 59

Peckel CM 28

Peckel F 30

Penfield W 124

Petersen A 31

Peterssen E 49, 52, 66, 94, 95, 133

Poulsson PE 81, 83

Qvale KR 111, 112

Revold A 131

Rode EF 94, 94, 117, 133

Roll T 110, 111, 133

Runeberg B 121

Salvesen HA 105, 106

Sandberg JCAa 57

Sandberg ORAa 55, 57, 57

Scharffenberg J 67

Scheel O 105, 106, 107

Schenck brigadelege (JUG) 18

Schiøtz HA 12, 60, 82, 86, 87, 88

Schweitzer A 123

Schønberg E 67, 69, 96

Serck-Hanssen T 115, 115

Sinding-Larsen K 77, 98, 99, 100

Skjelderup M 18, 19, 70, 72, 77, 118, 123, 132

Spångberg M 87, 118

Steffens H (jr) 53, 54

Steffens H 44, 45, 133

Stockmann doktor (rollefigur) 44

Storm JL 38

Straand J 21

Strøm H 65, 82, 83

Strøm Hagbarth 82, 83, 86

Szent-György A 87

Sømme J 107, 108

Sørensen H 101, 91, 92, 114, 115

Sørenssen A 21

Sørenssen NB 18, 20, 20, 21

Thaulow JF 47, 49, 52, 133

Theorell H 123

Thue K 10, 109, 109, 110, 110

Thulstrup MA 18, 19, 20, 72, 94, 96, 132

Tidemand Adolph 20, 58, 132

Tidemand August 58, 58,132

Tidemand-Johannessen FØ 116, 117

Torgersen JH 124, 125

Tschudi-Madsen S 96

Ustvedt HJ 107

Ustvedt NY 107, 107, 108

Valstad O 47, 49, 132

Vetlesen HJ 77, 78

Vetlesen JKU 11, 78, 79, 133

Virchow RLK 68, 98

Vogt J 59

Voss JA 38, 40

Wefring G 111, 112, 133

Werenskiold E 68, 69, 70, 80, 81, 133

Windfeld 117

Winge EFH 68, 69, 70, 77

Wisbech C 21, 22, 23

With (MR) 18

Worm-Müller enkefru (A) 38

Worm-Müller J 37, 39, 133

Ødegaard H 62, 66, 68, 69, 74, 76, 81, 82, 99, 199, 106, 107, 111, 112, 133

Ørstad S 106, 107

Litteratur

 1. Grøn F. Det norske medicinske Selskab 1833–1933. Oslo: Steenske boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S, 1933.

 2. Holst PM. Det norske medicinske Selskab 1933–1958. Oslo: Grøndahl & Søns Boktrykkeri, 1958.

 3. Larsen Ø, red. The shaping of a profession. Canton MA: Science History Publications, 1996.

 4. Larsen Ø. Norges Leger I-V. Oslo: Den norske legeforening, 1996.

 5. Larsen Ø, Berg O, Hodne F. Legene og samfunnet. Oslo: Den norske legeforening, 1986.

 6. Sandvik H, Straand J. Roboratio eller relaxatio? Klinisk teori og praksis på 1800-tallet. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114:918 – 21.

 7. Hansen LIK. Koleraen i Christiania i 1853. Oslo: Seksjon for medisinsk historie, Universitetet i Oslo, 1988.

 8. Larsen Ø. (red.) Sundhedloven 150 år. Lov og forarbeider med innledning av Øivind Larsen. Michael 2010; 7: Supplement 8.

 9. Kløve U. Hotellet med de ni liv: Dr. Holms hotell 1909–1999. Geilo: Dr. Holms Hotel, 1999.

 10. Lyngstadaas S, Larsen Ø. Gunder Nielsen Kjølstads Selbstrichtungsmethode zur Behandlung von Rückgratverkrümmungen. Medizinhistorisches Journal 1969; 4: 41 – 7.

 11. Haave P. I medisinens sentrum : Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Oslo: Unipub, 2011.

 12. Johansen O. Hjalmar Schiøtz 1850–1927. Vitenskapsmannen, øyelegen, mennesket. Oslo: Norsk oftalmologisk forening, 1999/2000.

 13. Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab og Den norske lægeforening. Visjon eller hvit elefant? Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4458 – 61.