article

Selskabets voktere

58 Johan Herman Krohn Hopstock (1854–1911) malt av Asta Nørregaard (1853–1933)

Bergenseren Johan Herman Krohn Hopstock (1854–1911) 58 hadde medisinsk eksamen fra 1879. Etter diverse legejobber begynte han som praktiserende lege i Kristiania i 1881. Han hadde sykehusvikariater, vikarierte også innen undervisning, arbeidet som sykekasselege, lege ved Nationaltheateret m.v. Også han var på lange utenlandsreiser i faglig øyemed.

Årsaken til at han har sitt maleri i Selskabet, er sannsynligvis hans innsats som foreningsmann. Han var meget opptatt av Selskabets ve og vel. Han var forretningsfører fra 1897 til han døde i 1911.

Især var Hopstock interessert i Selskabets portrettsamling. Frederik Grøn skriver om ham at han ikke skydde anstrengelser eller bryderi for å komplettere malerisamlingen. At han lyktes med dette, bevises av at ganske mange av maleriene i samlingen nettopp er kommet inn i den perioden Hopstock var aktiv i Selskabet.

Selv ble Hopstock portrettert av Asta Nørregaard (1853–1933) og bildet er fra 1912, året etter hans død.

59 Gunnar Spone Amundsen (1858–1932) malt av Carl Bonnevie

I Selskabets malerisamling finnes også et bilde av Gunnar Spone Amundsen (1858–1932) 59, cand. med. fra 1883. Han ble etter legetjeneste ved Rikshospitalet og i Sandefjord kommunelege i Nes på Romerike, før han ble praktiserende hudspesialist i Kristiania. Han hadde studert dermatologi Berlin og Wien. Han var også i København og London for å studere behandling av rusmisbruk med tanke på å overføre slik behandling til norske forhold, men det ble det ikke noe av. Amundsen var en praktisk mann. I 1888 stiftet han f. eks. Nes telefonselskap og ledet dette i tre år.

Fra 1916 og til han døde i 1932 var Amundsen forretningsfører i Det norske medicinske Selskab. Dette var ikke lett, for økonomien var problematisk og ambisjonene høye. Han var realistisk og forsiktig og strittet sterkt imot Selskabets avgjørelse om å kjøpe eiendommen Drammensveien 80 ved Skarpsno til nye lokaler, en nybarokk, pompøs villa som nå (2012) er residens for den franske ambassadør. Eierskapet ble en kort og mislykket affære. Amundsen hadde rett i sine betenkeligheter. Amundsen er malt av Carl Bonnevie.