article

Bokanmeldelse: Frøydis Langmark

Klokt og ærlig om kreft

Michael 2022; 19: 306–7.

Kathrine F. Vandraas og Sigmund Brabrand

Kreftgåten: diagnose, behandling og livet etterpå

Oslo: Pilar, 2020

369 s.

ISBN 9788293516811

Kreftgåten: diagnose, behandling og livet etterpå. Det du trenger å vite om vår største folkesykdom er den komplette tittel på bokens forside. Den henvender seg til et du, som nok først og fremst er ment å være legfolk – pasienter, pårørende, friske – men disse 349 sidenes fyldige innhold kan være til god hjelp også for helsepersonell som ikke til daglig har mulighet for å være oppdatert om kreft. Den kan fungere som et oppslagsverk i en travel fastlegepraksis takket være en informativ kapittelinndeling, spesielt det dominerende kapittelet Kreftbehandling.

I reklameteksten står det at dette er den første populærvitenskapelige boka om kreft skrevet av kreftleger. Forfatterne Kathrine F. Vandraas (f. 1983) og Sigmund Brabrand (f. 1977) gir ifølge vaskeseddelen svar på de vanligste spørsmålene pasienter med kreft og deres pårørende har – både små og store – og er gjennom praktisk tilnærming et forsøk på å avmystifisere kreft og kreftbehandling.

Den gjennomgående vinklingen er en tekst med pasienten i sentrum og åpenbart basert på solid erfaring med menneskers mangfoldige opplevelser av kreftsykdom. Teksten er velskrevet, lettfattelig og spekket med innsiktsgivende metaforer, nærmere en litterær stil enn den typiske fagboks. Likefullt er det all grunn til å ha tillit til forfatternes vidtfavnende kompetanse. En rekke sykehistorier bidrar til å belyse både pasienters og behandleres dilemmaer.

Det er ikke lett å påvise temaer som mangler. Stoffet er formidlet på en klok og ærlig måte.

Frøydis Langmark

Frøydis Langmark er spesialist i patologi og tidligere direktør for -Kreftregisteret.