article

Emneregister

Aftenposten 84

Aker sykehus 26f, 40

Akershus festning 93

Alta 63, 68, 77

Arendal 127

Arendal, politi 127f

Asker 80

Auschwitz 47, 99, 102, 114, 137

Berg interneringsleir 24, 42, 44, 48, 88, 98, 141

Berg skole, Oslo 26

Bergen 40, 73–76, 93–96

Bergen politikammer 95

Bjørnefjell 57

Bolsjevikjøden 84

Brandbu, Hadeland 84

Bredtveit fengsel 39, 58, 80f, 89, 135, 139–141

Carl Fredriksens transport 36

Danmark 28, 31, 47f, 75

Danskehjelpen 103

Den illegale legekomité 148

Det mosaiske trossamfunn i Oslo 108

Det norske flyvåpen 76

Det norske helsekontor i Stockholm 107

Det tyske sikkerhetspoliti 12, 56, 59–61, 65, 86, 88f, 93, 96, 128, 136

Diakonhjemmet sykehus, Oslo 11, 24, 40, 108–111, 117f, 147

Dikemark 24, 30, 76

Donau 28, 123

Drammen sykehus 25

Dødsstraff 14, 32, 142

Elverum 48–52

Elverum, fylkessykehuset 49

Emigrantleger 145f

Emma Hjorths hjem 102

England 64, 72, 75f, 93

Evakuering av Finnmark og Nord-Troms 68, 70–72

Falstad, fangeleir 139f

Fauske 57

Fauske, sykestua 57

Finnmark 63, 68, 71

Gaustad sykehus 39–41, 82–84, 87–93, 96, 99–105, 145

Gestapo 47, 82, 91, 94, 141

Gotenland 29, 39, 56, 59, 61, 114, 135f

Grensepolitiet 60

Grini fangeleir 35, 88, 102, 111, 115, 129

Gudbrandsdalen 112, 134, 136

Hadeland 84, 86, 114f

Halden 50

Halden-toget 35

Halvjøde 16, 69, 79, 94

Hammerfest 65–69, 72, 146

Hammerfest, det tyske sikkerhetspoliti 65

Hammerfest, politimester 66–68

Hammerfest, sykehus 66

Harpefoss, Gudbrandsdalen 134

Haugesund 75f

Hedmark 48

Heggedal 80

Hjemmefronten 47, 94f

Hjemmefrontens ledelse 52, 110

Hjemmestyrkene i Nittedal 125

Hjemmestyrkene, distrikt nr. 21 113

Horten 47

Hundorp, Gudbrandsdalen 135

Hvalsmoen 84

Hønefoss 44

Høvik 84

Høyheimsvik, Sogn 73

Iddefjorden 50

Innenriksdepartementet, Helseavdelingen 88

Innenriksdepartementets statsrettskontor 69

Innherred sykehus, Levanger 139

Israel 71

Jødisk gamlehjem, Oslo 97f, 116, 135f

Kongsvinger fengsel 52

Kontaktpunkt Tønsberg 48

Koordinasjonskomiteen (KK) 56, 110, 117, 147f

Kristiansund 52

Krohgstøtten sykehus 29, 40f, 116

Kvalsund 68

Kvartjøder 16

Kvænangen, Troms 136

Landssviksak 128

Legeerklæring for syke jøder 23f, 111, 116, 122

Legefronten 148

Legefronten i Romsdal og Nordmøre 139

Levanger 140

Levanger, sykehus 54

Lier asyl 84

Likvidasjonsstyret 79, 97

Lillehammer 84, 112, 136

London 129

Lovisenberg sykehus, Oslo 19–21, 24, 40, 106–108, 110, 113, 117, 144, 147

Lovisenberg sykehus, Oslo – sykehusprest 19, 144

Luster 73

Luster sanatorium 72–77, 93, 143

Luster, distriktslege 73

Lærdal 84

Løkken verk 96, 98

Medisinaldirektøren 64f, 129

Meldeskjema for jøder 69

Menighetssøsterhjemmet, Oslo 40f, 113

Meråker tuberkulosehjem 77f

Midtstuen sanatorium 78

Milorg. 58, 96, 107, 148

Moss 47, 123f

Motstandsarbeid 44, 52, 61, 75, 95, 110f, 115, 139, 143f, 147f

Motstandsbevegelsen 48, 59, 107, 123

Motstandskretser 95, 115, 118, 148

Mottagingsleir, Rosöga, Strängnäs 71

Møllergata 19, Oslo, fengsel 85f, 88, 91, 102f

Narvik 54–63, 79, 148,

Narvik, sykehus 57, 59–61

Neevengården sykehus, Bergen 93–96

Nidarosdomen 99

Nittedal 124–127

Nordfjord 95

Nordre Land 114

Nordsjøen 72

Norges Banks gullbeholdning 84, 93

Norges kommunistiske parti 84, 129

NSB 54, 60

Nøtterøy 43, 48, 131, 133

Orkla Grube 98

Oslo fengselssykehus 40, 135, 139–141

Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus 24, 40

Polen 55, 85, 116

Prinds Christian August Minde 24, 40f

Psykiatriske avdelinger 82f

Psykiatriske sykehus 41, 82f

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 13

Reservepolitiet, Sverige 93

Rettsoppgjøret etter krigen 61, 67, 126f, 129, 136

Rikshospitalet 19, 24, 40, 49, 51, 110f, 139f, 148

Røde Kors-klinikken, Oslo 40f, 110f

Sabotasjeaksjoner, Øst- og Vestbanestasjonene, Oslo 85

Sabotasjegruppa «Osvald» 102

Sachsenhausen 50, 124

Sanorg. 107

Skjermbildefotografering 63

Sogn 72, 75f, 131

Sogn og Fjordane 74

Sogn, politimester 74

Sognefjorden 75f

Somatiske sykehus 41, 82

Spørreskjema for jøder i Norge 19, 55, 69, 76, 99, 127

St. Hanshaugen politistasjon, Oslo 111

Statspolitiet, Bergen 74

Statspolitiet, Narvik 58–61

Statspolitiet, Tromsø 60, 67

Statspolitiet, Trondheim 114, 138

Stavanger 77

Sverige 11–14, 16, 18f, 24, 27–29, 31, 33f, 36, 42, 44–47, 49–53, 56, 58–63, 70–72, 78–83, 91, 93, 96, 102, 106–125, 129–131, 134, 138, 140, 142f, 145, 148f

Sydspissen fangeleir, Tromsø 54f, 57, 61, 146

Sykehusrådmannen i Oslo 27, 87

Talvik 63–72

Talvik tuberkulosehjem 63–71, 77, 144

Talvik, lensmann 67

Talvik, sogneprest 70

Telemark 107

The Rolling Stones 108

Troms 148

Tromsø 54–56, 61

Tromsø, sykehuset 55–57, 60, 147

Trondheim 40, 52f, 56f, 70, 77–79, 96f, 114f, 138, 141, 147

Trondheim, sykehus 53f, 70, 78, 96, 145

Trondheim, sykehus- og fengselprest 70

Trøndelag 79, 96f

Tsjekkoslovakia 63, 71, 139, 145

Tuberkulose 62f, 66, 73, 78

Tuberkulosehjem 63

Tuberkulosesanatorier 41, 63, 81

Tyskland 50, 63, 72, 75f, 83, 98, 109, 111, 124, 126, 128, 136, 142f, 145, 148

Tønsberg 44, 48

Tønsberg krets av Norges Røde Kors 48

Tønsberg politikammer 45

Tønsberg, fylkessykehuset 24f, 42, 44f, 47f, 141, 148

Tønsberg, politimesteren 43, 46, 133

Ullevål politistasjon 90

Ullevål stadion 90

Ullevål sykehus 19, 24f, 27, 33, 37, 40, 52, 78, 88f, 92f, 105–107, 111f, 116, 125f, 135f, 139, 147

Ullevål sykehus, 1. avd. 41

Ullevål sykehus, 2. avd. 33

Ullevål sykehus, 3. avd. 117

Ullevål sykehus, 4. avd. 29f, 35, 136

Ullevål sykehus, 5. avd. 135

Ullevål sykehus, 6. avd. psykiatri 27, 38f, 84f, 86–88, 91f, 100–103, 105

Ullevål sykehus, 8. avd. 19, 36, 41, 111

Ullevål sykehus, 9. avd. 41

Ullevål sykehus, kirurgisk avd. 25, 86, 117

Ulven fangeleir, Bergen 94f

Ungarn 51

Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen 19, 40f, 82, 110, 144

Ut-Trøndelag politikammer 70

Valdres 84

Valen psykiatriske sykehus 76, 132

Vardåsen sanatorium 80–82

Vestbanestasjonen, Oslo 80f, 85

Victoria terrasse 86

Vikersund bad 113

Vollan fengsel, Trondheim 53–55, 57

Vor Frue Hospital 12, 24f, 40f

Wehrmacht 26, 146

Wergelandsveien klinikk 24, 40f

XU – illegal etterretningstjeneste 58, 148

Østerdal politikammer 49

Østerrike 63

Østfold 123

Østmarka psykiatriske sykehus, avd. Bell, Selbu 97

Østmarka sykehus 97f

Åkebergveien fengsel, Oslo 103

Ålesund 113f, 117

Ålesund, politi 114

Ålesund, sykehus 114

Åsgårdstrand 45