article

Kilde og litteraturfortegnelse

Note*I tillegg til litteraturen og nettsidene som er angitt her, er det i arbeidet nyttet en del generelle oppslagsverk og nettsider, bl.a. ulike utgaver av bokverkene «Norges leger» og «Studentene fra..» samt nettsider som www.fanger.no, www.nb.no etc.

Forkortelser

BBA:

Bergen byarkiv

NHM:

Norges hjemmefrontmuseum

OBA:

Oslo byarkiv

OUS:

Oslo universitetssykehus

PA:

Privatarkiv

RA:

Riksarkivet

SAO:

Statsarkivet i Oslo

SAT:

Statsarkivet i Trondheim

Arkivmateriale

Riksarkivet

RA/RAFA-5969 Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Eaa-2 register Møllergata fengsel; Fc Falstad fangeleir og Vollan fengsel, fangeregister

RA/PA-0260 Carl Joachim Hambro, F 1, 4 dagbok 1944–45

RA/PA-1492 Norsk samband av politiske fanger, F Registreringsskjema, boks 11

RA/PA-2006 Lars Borgersrud, J 7, A utskrevet intervju med Roar og Gerd Stub Andersen 10.3.1994 / 20.1.2003, side 7

RA/S-0021 Sosialdepartementet, 2. Medisinalkontor, A-22 Referatprotokoll 1937–39, sak nr. 98/1939; Db 153, mp. Forespørsler og lisenssøknader 1933–1940; mp. Licentia practicandi for 11 utenlandske leger 1939–1940

RA/S-1001 Statsrådssekretariatet, Ac 119, sak nr. 2512

RA/S-1051 Justisdepartementet, 3. politikontor P3, Ma Statsborgersaker, 5 Alminnelige statsborgersaker 1940, 1945–48, notat 15.1.1943 «Ad. statsborgerrett for jøder»

RA/S-1291 Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, H9 sykehuskontoret, Da 118/19, rapport fra stedlig ettersyn ved Talvik tuberkulosehjem 14.8.1941

RA/S-1329 Statspolitiet Hovedkontoret/Oslokontoret, Ga diverse bokser; Cb-9; Cb-49; Cl-14; Cke; Cl, Dcb 251, 2408/43

RA/S-1561 Sentralpasskontoret, Cej: Flyktninger/deporterte jøder/statistikkbøker, 327, 328

RA/S-1564 Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, Hc E.III Jødeboer – diverse saksmapper

RA/S-1681 Flyktnings- og fangedirektoratet, Repatrieringskontoret, Ff 101 – om Ferdinand Samuel og hans familie

RA/S-1708 Sosialdepartementet, Våre falne, Ee-171–197

RA/S-1725 Legasjonen i Stockholm, Arkivdel 1, Da 390–457, diverse rapporter fra avhør av flyktninger ordnet etter flyktningnummer; Da 67/6: Fol IIB 02/36 Nansen-kontoret. Hjelp til internasjonale flyktninger, statsløse m.m. Bind II, Periode 30.5.1940 – 4.10.1945

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 1 Oslo pkm, sak Hnr. 5746

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 1 Oslo pkm, Da-916, 917 og 918, Dnr. 4028 Hans Helmut Paul Latza, Dnr. 4029 Reinholt Regis og Dnr. 4030, Christian Kehr

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 7 Romerike politikammer, Da 182, 3 – Pnr. 1308/46

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 11 Gudbrandsdalen pkm, Anr. 4032

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 12 Vest-oppland politikammer, A.nr. 2764

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 25 Arendal pk., Db 11, mp 2 – sak Anr. 25/45

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 28 Rogaland og Stavanger pkm, Anr. 299

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 39 Trondheim og Strinda pkm, Dc 31/3, Anr. 3031

RA/S-3138 Landssvikarkivet, 44 Narvik pkm, Da 3, Anr. 3/45

RA/S-3139 Gaustad sykehus, Direktøren, Serie Da, Boks 167 Beredskapssaker og saker vedr. krigen, mappe «Krigstidssaker 1941–46

RA/S-3276 Rikshospitalet, Med. Avd. B, serie F (Ca) – sykejournaler

RA/S-3288 Rikshospitalet, Øre-, nese- og halsavdelingen, serie F sykejournaler

RA/S-3289 Rikshospitalet, Hudavdelingen 1941–1960, serie F pasientjournaler

RA/S-3978 Politidepartementet, Ee-32/1

RA/S-4134 Rikshospitalet, Administrasjonen 1922–1971, serie Gc-Forvalteren, journaler nr. 538–539 og nr. 458–462

RA/S-4134 Rikshospitalet, Administrasjonen, Forvalteren, Gc 460 sykeprotokoll

RA/S-4588 Fordelingsstyret for fangeerstatningen, serie F diverse saker

RA/S-4625 Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret, Db, 203, sak 9025

RA/S-4815 Legasjonen i Stockholm, Rettskontoret, Da-14, Søknader O-saker

RA/S-6089 Statspolitiet – avd. Tromsø, Cb 1 Justisprotokoll, sak 532

RA/S-6753 Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor i Stockholm, diverse saker

Statsarkivet i Oslo

SAO/PAO-0304 Diakonhjemmet sykehus, Fa sykejournaler

SAO/A-10366a Oslo fengselssykehus, pasientjournaler

SAO/A-10070 Sarpsborg politidistrikt, Fj 206 b – Feldmannsaken, dok. nr. 34, s. 29–30

SAO/A-10085 Oslo politidistrikt, Efac Fremmedregister III

Statsarkivet i Tromsø

SATØ/S-0229 Troms og Tromsø sykehus, 1 Fae

Oslo byarkiv

OBA, Lovisenberg sykehus, pasientregister 1928–1945 og pasientjournaler

OBA, Ullevål sykehus, 4. avdeling, pasientregister

OBA, Ullevål sykehus, 4. avdeling, diverse pasientjournaler

OBA, Ullevål sykehus, pasientarkiv, Avd. 2 kirurgisk, diverse pasientjournaler

OBA, Vardåsen sanatorium, pasientjournaler

OBA, Ullevål sykehus, avdeling 3, pasientkartotek for 1943

OBA, Ullevål sykehus, avdeling 3, diverse pasientjournaler

OBA, Ullevål sykehus, Avd. 2 kirurgisk, pasientjournaler

OBA, Krohgstøtten, serie Gb, diverse pasientjournaler

OBA, Ullevål sykehus, avd. 5, pasientjournaler

OBA, Aker sykehus, pasientarkiv

Bergen byarkiv

BBA, Luster sanatorium, pasientjournal for Isak Eidenbom

Trondheim byarkiv

Folkeregisteret, Folketellingene 1942 og 1945, Museumsplass 3, husstand Klein

Trondheim helseråd, tuberkulosesak 169/1942

Ullevål sykehus

Akuttpsykiatrisk enhet, pasientarkiv for psykiatrisk avdeling, register og diverse pasientjournaler

Norges Hjemmefrontmuseum

HHI-arkivet boks 54, Civilorg, Nordmøre, rapporter, bilag 1, 2 og 1 7

HHI-arkivet boks 55, KK-rapporter, bilag 4

NHM 16 Ragnar Ulstein, J intervju – utskrift og referater, intervju med Robert Levin 20.4.1971

NHM, 16 Ragnar Ulstein, J intervju – utskrift og referater, 009 intervju med Peder Olsen 15.6.1974

Internett

Bernstein (2016): http://scandinavianjewish.blogspot.com/2016/01/oscar-bernstein-27.html–om Oscar Bernstein

Gjessing (2014): https://www.nrk.no/sognogfjordane/sterkt-mote-pa-harastolen-1.11765275 – om Isak Eidenbom på Luster sanatorium, artikkel 8.6.2014

Jarner: https://www.facebook.com/StiftelsenLeonJarnersMinnefond/ – om Leon Jarner

Levin (2014): https://www.avisa-st.no/nyheter/i/o6EP5V/sara-spilte-sinnssyk-unnslapp-gasskammeret, 5.9.2014, «Sara spilte sinnssyk – unnslapp gasskammeret»

Rosenberg (2013): http://scandinavianjewish.blogspot.com/2013/05/a-room-without-view-part-i-history-of.html–Betzy Rosenbergs historie

Ullmann (2015): http://scandinavianjewish.blogspot.com/2015/07/else-and-bj-rn-ullmann-bjrns-maternal.html–Familien Ullmanns historie høsten 1942

Voje (2017): https://radikalportal.no/2017/09/08/angiveri-et-gufs-fra-en-annen-tid/ –artikkel av Hanne Voje om Oscar Bernstein, 8.9.2017

Aviser

Adresseavisen 23.8.1954, s. 4, nekrolog for dr. Johannes Sigurd Øvrelid

Adresseavisen 5.6.1945, s. 3, intervju med Trygve Aalvik

Aftenposten 5.1.1925 (morgenutgaven) s. 2, om Harald Claes

Aftenposten, 4.10.1945 (morgenutgaven) s. 9, dødsannonse for Meinhold Muhlfelder

A-magasinet nr. 51, 18.12.2020, s. 30 «I krig og kjærlighet», om Jan Josef Mankowitz

Bergens Tidende 14.9.2006, s. 35, minneord for Herman Steinfeld

Bergens Tidende, 5.5.2014, «Fortalte om farens tøffe krigshistorie», om Herman Steinfeld

Dag og tid 17.10.2014, s. 24, Skogheim, Dag: «Evakueringa av Finnmark»

Dagsavisen, 25.11.2017, s. 28, om Mally Gorwitz

Sogn Dagblad, 17.4.1982, s. 5, om Luster sanatorium

Klassekampen, 17.11.2021, s. 12, Kongssund, Anita: «Kunstsamling på flukt»

Østlendingen, 30.7.1937, s. 4, «Bilulykke i Sverige»

Litteratur

Ballo, Rolf Gunnar: «En jødisk familie i Talvik», i: Altaboka 1994 (Alta historielag)

Banik, Vibeke Kieding: «Tiltalt, omtalt og forhåndsdømt? Pressens framstillinger av jøder i rettsreferater i mellomkrigstiden», i: Pressehistorisk tidsskrift nr. 25/2015

Berman, Irene Levin: «Vi skal plukke poteter». Flukten fra Holocaust (2008)

Bjelland, Ragnhild: «Sykehus og motstandskamp», i: Tobias. Tidsskrift for oslohistorien – Oslo byarkiv, nr. 2/2010

Bloch-Hoell, Nils: Diakonissehusets første hundre år 1868–1968 (1968)

Borgersrud, Lars: Wollweber-organisasjonen i Norge (1997)

Borøchstein, Ove: J – historien om Kristiansundsjødene (2000)

Broberg, Henry: Da byen ble stille – jøder i Tromsø (2014)

Bruland, Bjarte: Holocaust i Norge. Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse (2017)

Carstens, Svein og Grankvist, Rolf: St. Olavs Hospital. Sykehuset på Øya gjennom hundre år (2002)

Christensen, Pål og Pedersen, Gunnar: Tromsø gjennom 10000 år. Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk 1900–1945 (1995)

Christoffersen, Egil: Vestfold i krig (1989)

Claes, Sonja: Angst og kjærlighet. Dikt og erindringer. 2. utgave 2015, red.: Claes, Dag Harald

Cohen, Maynard M.: A stand Against Tyranny: Norway’s Physicians and the Nazis (1997)

Corell, Synne: Likvidasjonen – historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom (2021)

Dickman, Elsa: Korsveien (1946)

Dybvig, Kjersti: Jøder og politi i Stavanger. Glemselens bekvemmelige letthet (2012)

Ellingsgård, Ansgar: I samenes land (1966)

Flatmark, Jan Olav og Grytten, Harald: Ålesund under okkupasjonen, bind 1 (1988)

Frogner, Karoline: Mørketid. Kvinners møte med nazismen (1995)

Gogstad, Anders Chr.: Slange og sverd. Hjemmefront og utefront. Leger og helsetjenester 1940–1945 (1995)

Hasle, Eivind: «Sara Levins kiosk på Løkken», i: Årbok 2010 for Meldal historielag

Hem, Erlend og Per E. Børdahl: «’Nu er jeg beskeden. Og mer enn det’. Fra Tyskland til Norge i 1934» i: Tidsskrift for Den norske lægeforening,nr. 30, 2000, s. 3683ff

Hem, Erlend og Per E. Børdahl: «En «nød som ord ikke kan beskrive» – leger på flukt til Norge 1939–40», i: Tidsskrift for Den norske lægeforening,nr. 30, 2001, s. 3568ff

Hem, Erlend og Per E. Børdahl: «Ragnhild Vogt Hauge – psykiater, pioner og NS-medlem», i: Tidsskrift for Den norske legeforening,nr. 10, 2019, s. 944ff

Himberg, Sverre: «Inntrykk fra sykehuset under 2 verdenskrig», i: Palmer, Herbert (red.): Drammen sykehus Buskerud sentralsykehus 100 år (1987)

Johansen, Per Ole: Oss selv nærmest (1984)

Klaveness, Thorvald: Oslo kommunale sykehus i krigens tegn (1947)

Klev, Ådne Fardal: Minner fra krigen. Austad-Lyngdal-Kvås (1995)

Komissar, Vera: På tross av alt: Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz (1995)

Komissar, Vera: Nådetid. Norske jøder på flukt (1992)

Lange, Henrik F.: Krohgstøtten sykehus 1859–1959 (1959)

Langfeldt, Gabriel: «Psykiatriske iakttagelser og erfaringer fra okkupasjonstidens Norge». i: Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 16, 1946, s. 514ff

Levin, Irene: Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten (2020)

Levin, Robert: Med livet i hendene (1983)

Lindahl, Lena: Jenta i veggen (2018)

Lund-Johansen, Fridtjof: Lyster sanatorium 2. november 1902 – 30. september 1958: en epoke i kampen mot lungetuberkulosen i Norge (1960)

Lunde, Jon Vegard: Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind I: 1940–42. Motstand og ikke-motstand (1998)

Mendelsohn, Oskar: Jødenes historie i Norge gjennom 300 år,Bind II (1986)

Mürer, Niels J. (red): Boken om danskehjelpen (1947)

Nilsen, Thomas: Familiene som forsvant. Den jødiske befolkningen i Vestfold 1880–1945 (2015)

Norsk Retstidende 1947, sak mot Latza, Regis og Kehr – om overlege Haakon Sæthre

Olsen, Kåre: Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre (1998)

Ongre, Aksel: «Abreugrafi og starten på skjermbildefotograferingen i Norge», i: Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 24, 2008, s. 2872f

Ottosen, Kristian: I slik en natt (1995)

Ottosen, Kristian: Nordmenn i fangenskap 1940–1945 – alfabetisk register, 2. utgave (2004)

Pryser, Tore: «Holocaust i Innlandsregionen», i: Per Ole Johansen (red.): På siden av rettsoppgjøret (2006)

Psykiatrisk Klinikk 25 år. Beretning om virksomheten 1926–1951 (1951)

Reitan, Jon: Jødene fra Trondheim (2005)

Rimstad, Birgit H. (red.): Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske holocaust (2016)

Rognmo, Jan:«Erling Borch-Johnsen, kirurg og motstandsmann»,i: Årbok for Narvik 2016

Ruud, Per: Krigsår i Nittedal (1995)

Ryeng, Nils: Hemmelig krig i nord. Historien om XU i Nord-Norge (2009)

Sachnowitz, Herman: Det angår også deg (1978)

Salvesen, Sylvia: Tilgi – men glem ikke (1947)

Sebak, Per Kristian: «…vi blir neppe nogensinne mange her». Jøder i Bergen 1851–1945 (2008)

Semb-Johansson, Arne: Fem år for fred og frihet: med Milorg 1940–1945 (1995)

Simonnæs, Bjørn: Den gode ulydighet. En fortelling fra Annen verdenskrig (1986)

Skogheim, Dag: Med slukte lanterner (1998)

Skjæraasen, Magne: Lege for livet. En bok om Leo Eitinger – medmennesket (1988)

Solsvik, John: Flukten fra nazistene (2015)

Strøm, Odd: «Gjertrud Scharff – pasient i Vestfold Fylkessykehus 1942–1944», i: Sykehusledelse i krig og fred. Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold (SiV). Årbok 2007

Sæland, Frode: Herman Beckers krig. Historien om familien Becker og jødene i Rogaland under andre verdenskrig (2009)

Sæther, Lill Fanny: Hvordan min mor overlevde holocaust; en jødisk kvinnes liv (2021)

Tronstad, Roger: «Hvem var jødene», i: Hagen/Kvanvik/Tronstad: Jakten etter jødene på Agder – fortellinger om det sørlandske holocaust (2010)

Tronstad, Roger: Jøder på Agder 1851–1945 (2015)

Tuxen, Alexander: Historien om Vardåsen sanatorium (1973)

Ulstein, Ragnar: Jødar på flukt (1995)

Vestbø, Arne: Moritz Rabinowitz. En biografi (2011)

Watts, Inger Selven: De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms (2016)

Øksendal, Asbjørn: Gulltransporten (1974)

Øvrelid, Ragnar: Historia om Fron etter 1940. Fron historielag (1991)

Aas, Steinar: Narviks historie. Bind 1 1902–1950 (2001)