article

Errata

Feil rettet i forhold til papirversjonen fra 2022 (2.1.2023).

  • Side 144, avsnitt 2, nest nederste linje: «… avdelingssøster w og sykehus…» – bokstaven «w» er endret til «Hanna Eide»

  • Side 156: Appelsin, Moses – etternavnet endret til Apelsin

  • Side 156: Bernstein, Nathan – etternavnet endret til Berenstein

  • Side 156: Bernstein, Sonja – etternavnet endret til Berenstein

  • Side 157: Fischer, Herman H (1893–1943) – fødsels- og dødsår endret til (1886–?)

  • Side 157: Glott, Moritz (1867–1946) – fødsels- og dødsår endret til (1928–1974)

  • Side 159: Simonn, Robert – etternavnet endret til Simann

  • Side 159: Wulff, Harry (1908–1943) – strøket fra lista