article

En kulturell reise

Michael 2009;6:232–3.

Dietrichs E, Stien R (red.)The Brain and the Arts. Oslo: Koloritt forlag, 2008.

ISBN 978-82-92395-64-6. 307 s. Ill. Kr 365.

Nevrologer utmerker seg med sin historiske og litterære interesse. Den norske nevrolitterære klubb er et godt eksempel på dette. I tillegg til en lang rekke artikler og foredrag har klubbens medlemmer produsert ikke mindre enn tre bøker.

Den siste boken er engelskspråklig og bygger på boken «Hjernen og kulturen” som ble utgitt for et par år siden, men med flere tillegg og endringer. Redaktører er Espen Dietrichs og Ragnar Stien, som også selv bidrar som forfattere. Espen Dietrich skriver blant annet om forfatterne PJ. Jersild og Roald Dahl. Ragnar Stien blant annet om dronning Kristina av Sverige.

Dette er en kulturell reise i tid og rom. Gjennom 19 kapitler får vi en innføring i medisinske, og langt fra bare nevrologiske, sider ved litterære verk og historiske begivenheter. De fleste beskrivelser og analyser er knyttet til personer, oftest kunstnere. Etter en generell innledning er boken delt i fire hoveddeler, en om sykdom hos kunstnere, en om sykdom i kunsten, en om sykdom i historien og til sist beskrivelser fra medisinens historie. ­Illustrasjonene er mange og gode, og lay outen innbydende.

I tid forflytter vi oss fra bibelhistorien, via vikingtiden og helt frem til våre dager. I rom holder vi oss vesentlig i Europa. Norske forfattere er godt representert, Her er omtaler av Bjørnstjerne Bjørnsom, Henrik Ibsen, Sigrid Undset og Elling Solheim. Og en så variert gruppe utlendinger som Mozart, Søren Krøyer, Thomas Mann, Friderich Schiller og John Locke. Og mange flere. Her er mye morsom lesning. I engelsk språkdrakt er målgruppen stor. Dette er en utmerket gavebok, ikke minst til utenlandske kolleger med sans for kombinasjonen medisin og kultur.

Magne Nylenna

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

magne.nylenna@kunnskapssenteret.no