article

Referat: Øivind Larsen

Michael supplement 25 på sjøfartsmedisinsk bokbad

Michael 2021; 18: 138.

Bokbad på Norsk Maritimt Museum 20.10.2020 – foran publikum (fra venstre) forfatteren Jan Sommerfelt-Pettersen, og videre til høyre Linda Luna-Ruud og Elisabeth Koren fra museet. (Foto: Øivind Larsen)

Michael-publikasjoner slår ofte godt an. På bildet her blir Maritim medisinsk historie sett fra Norge (supplement 25, 2020) presentert for et interessert og spørrelystent publikum en regntung oktoberdag i 2020 på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. Forfatteren, lege og pensjonert kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen fortalte om boka, supplert av sjøfartshistorikeren Elisabeth Koren. Det har også vært avholdt et tilsvarende bokbad i Bergen. Michael-redaksjonen har tro på at supplementserien har funnet sin nisje, med Michael som faglitterært forlag.

Øivind Larsen