article

Fra redaktørene: Erlend Hem

Anmelderi

Michael 2021; 18: 91.

Bokanmeldelser har i alle år funnet plass i Michael. Nå ønsker vi å utvide denne delen av bladet.

For ti år siden spurte jeg på lederplass i Tidsskrift for Den norske legeforening om vi egentlig trenger bøker lenger (1). Nå finner vi jo det meste av informasjonen vi trenger på nettet, og papirbøker kan virke gammelmodige. Likevel er det lite som tyder på at boken, og i særdeleshet fagboken, er alvorlig truet. Men noe har likevel skjedd. Aviser og tidsskrifter har kuttet kraftig ned på antall anmeldelser. Bare et mindretall av bøkene som utgis i Norge i dag blir anmeldt. «Lærebøker er Norges mest leste litteratur. Hvorfor er det ingen som anmelder dem?», spurte nylig en lærebokforfatter på kronikkplass i Aftenposten (2).

I så måte går Michael med glede mot strømmen. Vi anmelder lærebøker og annen sakprosa, og i tråd med målet om å være et forum for medisinsk humaniora omtaler vi også skjønnlitteratur av særlig relevans for våre lesere. Vi tror bokanmeldelser er både viktig og godt stoff, og mottar gjerne tips fra leserne om bøker som bør anmeldes.

I dette nummeret har vi samlet en del bøker om pest og pandemier. God lesning!

Litteratur

  1. Hem E. Trenger vi egentlig bøker lenger? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1323. https://tidsskriftet.no/2010/07/trenger-vi-egentlig-boker-lenger (20.12.2020).

  2. Christiansen A. Har du sett anmeldelsen av den nye matteboken? Aftenposten 3.11.2020: 28-9. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PRReg6/har-du-sett-anmeldelsen-av-den-nye-matteboken (20.12.2020).