article

Referat: Magne Nylenna

Selskapets første digitale arrangement

Michael 2021; 18: 139

Selskapets julemøte onsdag 2. desember 2020 skulle vært vårt første møte i det ombygde Legenes hus på Christiania Torv i Oslo. Det satte koronapandemien en stopper for. I stedet gjennomførte vi Selskapets første heldigitale arrangement med god hjelp fra Legeforeningens IT-avdeling.

Lanseringen av Lizzie Knarberg Hansens (1929–1998) doktorarbeid fra 1986 «Koleraen i Christiania i 1853», i Michael nr. 4/2020, ble en stor suksess. Det var om lag 150 deltakere.

Koleraen i Norge i 1853 er blitt aktualisert av den pågående koronapandemien. Koleraepidemiene førte til at vi fikk Sundhedsloven av 1860 og har derfor hatt stor betydning for smittevernet i Norge helt fram til i dag.

Møtet ble ledet av Astrid Nylenna. Fra sine ulike tilholdssteder satte tre innledere avhandlingen inn i en historisk og tidsaktuell sammenheng:

  • Professor Øivind Larsen: Koleraen i Norge i 1853 og historien om den

  • Professor Morten Rostrup: Kolera – fortsatt en aktuell sykdom

  • Overlege Preben Aavitsland: Fra kolera til korona: det norske smittevernet mellom motstridende interesser

Opptak av hele arrangementet er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside (dnms.no) under Program > Aktuelle møter og konferanser.

Magne Nylenna

magne@nylenna.no

Folkehelseinstituttet