article

Øivind Larsen

Blomst på graven – nå vet vi mer om Frederik Holst (1791–1871)

Michael 2021; 18: 364–365.

Professor Frederik Holst (1791–1871) er kanskje den enkeltperson som har hatt størst innflytelse på hvordan norsk medisin og norsk helsevesen har utviklet seg. Han hadde åpenbart et briljant intellekt, men han levde også til rett tid og på rett sted for å kunne forfølge sine interesser og virkeliggjøre sine medisinske og helsepolitiske ideer. Men hvem var han egentlig?

Det norske medicinske Selskab arrangerte 27. mars 2017 et seminar som nettopp stilte spørsmålet om hvem Holst var (1). Men vi fikk ikke alle svarene. Holst som privatperson må ha vært en «doldis». Om ham selv vet vi lite. Særlig har det virket å ha vært stille i hans senere år. Hva skjedde?

I 2019 ble Holsts store samling av droger og andre farmakologiske preparater gjenoppdaget ved Universitetet i Oslo. Flere tusen preparater var nitid klassifisert og katalogisert av Frederik Holst personlig. Dette arbeidet må ha fylt hans tid gjennom mange år. Det var således et velordnet farmakologisk bo Holst overlot sin etterfølger Ernst Ferdinand Lochmann (1820–1891) da han leverte stafettpinnen videre i 1866. En kommentert utgave av Holsts katalog over samlingen er gitt ut av Det norske medicinske Selskab.Det var et seminar om Holst med lansering av denne boka som var lagt til Holsts dødsdag den 4. juni – i auditoriet i Frederik Holsts Hus, Ullevål Sykehus i Oslo (2). Seminaret var nettbasert og kan sees i ettertid på www.dnms.no.

Professor Jørund Straand ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo har tatt initiativ til at Holsts gravsted er blitt pusset opp på universitetets regning, og at det blir innført en årlig Holst-forelesning den 4. juni.

Figur 1: Markering på professor Frederik Holsts nyoppussede gravsted på Vår Frelsers Gravlund i Oslo 150 år etter hans død 4. juni 1871. Fra venstre professor Berit Smestad Paulsen, professor Øivind Larsen, professor Jørund Straand, førsteamanuensis Harald Jodalen og professor Mette Brekke. Graven til høyre på bildet tilhører blant andre Holsts barnebarn, språkforskeren og Norges første kvinnelige doktorand Clara Holst (1868–1935).

Foto: Ingegerd Frøyshov Larsen

Litteratur

  1. Frederik Holst – hvem var han? Michael 2017; 14: 259-363.

  2. Paulsen BS, Vaalund A, Larsen Ø. Professor Frederik Holst og hans drogesamling. Michael 2021; 18: Supplement 27.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no