article

Fra redaktørene: Erlend Hem

En rikholdig bukett med bøker

Michael 2021; 18: 375.

Michael er et tidsskrift for medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Også i denne utgaven anmeldes et variert utvalg av bøker som speiler disse fire temaene.

Hans Petter Schjønsby omtaler en biografi om den skandaleombruste legen John Gisleson (1750–1804) i Drammen, Ole Didrik Lærum skriver om den fremskutte danske legen og forskeren Peter Panum (1820–85) og Jørgen Bramness anmelder en bok om psykiateren Gordon Johnsen (1905–83). Legebiografier finnes det mange av, men det har vært skrevet lite sykehushistorie om enkeltinstitusjoner i Norge, av faghistorikere. Nå foreligger en bok om Haukeland sykehus’ første hundre år. Michaels anmelder, historikeren Ole Georg Moseng, mener at dette er den beste, med god margin. Det er tankevekkende at denne viktige boka foreløpig ikke er anmeldt andre steder enn i Michael og i Heimen (1).

Michaels meny i dette nummeret står også anmeldelser av medisinske ordbøker, av lærebøker i samfunnsmedisin og i helsefaglig etikk og av bøker som retter et kritisk blikk mot henholdsvis brukermedvirkning i helse­tjenesten og mot dagens boligpriser.

Litteratur

  1. Berg OT. Morten Hammerborg og Teemu Sakari Ryymin: Veien til Haukeland. Haukeland universitetssykehus 1912–2012. Heimen 2020; 57: 348–58. https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2020-04-10

Erlend Hem

erlend.hem@medisin.uio.no

Universitetet i Oslo og Legeforskningsinstituttet