article

Øivind Larsen

Språk på skjermen

Michael 2021; 18; 362–63.

Michael lanserte den 21. mai 2021 sitt supplement 26, hvilket var boka Helsespråk, redigert av Erlend Hem og Magne Nylenna (1). Dette var et samarbeidsprosjekt med blant andre Språkrådet. Boka tar opp et overmodent problem, nemlig den harmoniseringen av språkbruken om helse som er nødvendig i en tid da tverrfaglig samarbeid i helsevesenet blir stadig viktigere. Folk må skjønne hverandre presist.

På grunn av gjeldende smitterestriksjoner måtte boklanseringen holdes digitalt. Den ble overført fra auditoriet i Kreftforeningens vitensenter. For informasjonsspredningen viste dette seg å være en stor fordel. Ca 500 personer hadde klikket seg inn på boklanseringen. Seansen ble tatt opp, og kan sees i ettertid på www.dnms.no. I dagene som fulgte var det da nye ca. 500 som hadde klikket seg inn på arrangementet.

For Det norske medicinske Selskab var dette en viktig lærdom. Enkelte tilstelninger egner seg kanskje best på nettet, eller kanskje helst i hybrid form, dvs. både fysisk sammenkomst og mulighet til å følge med på nettet, eventuelt senere?

Figur 1: Foto av bildeskjermen under et av bidragene. Den drevne redaktør og lege Petter Gjersvik hadde krystallklare budskap om helsespråk.

Foto: Øivind Larsen

Litteratur

  1. Hem E, Nylenna M. red. Helsespråk. Michael 2021; 18: Supplement 26.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no