article

Øivind Larsen

Vaksinasjon – ikke noe nytt

Michael 2021;18: 373–4.

I 2020 og 2021 er vaksinasjon et tema de fleste snakker om i forbindelse med Covid-19-pandemien. Men vaksinasjon, effekter, bivirkninger og argumenter for og mot, er ikke noe nytt. Vaksinasjon mot kopper ble tatt i bruk allerede i 1796. I 1801 ble den første koppevaksine satt i Norge. Fra 1810 til 1976 var denne vaksinen obligatorisk (1).

Anna Ancher: Vaksinasjon (1899).

Fra utstillingen på Lillehammer 2021, foto Ø.L.

Som kunstmotiv er vaksinasjon nokså uvanlig. Sommeren 2021 har man i Lillehammer kunstmuseum kunnet se et maleri av en dansk vaksinasjonsscene på utstillingen Skagens indre og ytre rom. Bildet er fra 1899 og er utført av en av Danmarks store malere, Anna Ancher (1859–1935). Her er det nok koppevaksinering det dreier seg om, men fra slutten av 1800-tallet ble det også vaksinert mot andre sykdommer.

Anna Ancher var husets datter i Brøndums Hotel i Skagen, samlingsstedet for tidens kunstnere. Allerede som tenåring falt hun for en av gjestene, den ti år eldre maleren Michael Ancher (1849–1927) og ble gift med ham i 1880. Hun hadde et uomtvistelig kunstnertalent, fikk kunstutdanning, var på studiereiser i utlandet og hadde et gjensidig stimulerende arbeids­felles­skap med sin ektefelle gjennom et langt liv. Vaksinasjon er et av hennes mange motiver fra tidens dagligliv (2).

Litteratur

  1. Tryland M. Kopper og koppevirus – 200 år siden første vaksinasjon i Norge. Tidskr Nor Lægeforen 2001; 121 3546-50.

  2. Grape-Albers H. Anna Anchers maleri – Hverdagens billeder. S. 88-114 (107-8) i: Grape-Albers H. ed. Malerin Anna Ancher (1859–1935) in Skagen. Hannover: (Nieder­sächsisches Landesmuseum), 1994.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no