article

Grete Botten

Forord

Michael 2018; Supplement 28, 7–8.

Instituttlederen ba meg høsten 2020 om å redigere en jubileumsbok om Institutt for helse og samfunn, Helsam. Ved utgangen av 2019 var instituttet blitt ti år. Det skulle markeres, helst med en stor fest. Men så kom Corona-epidemien og festen er fremdeles i det blå. Men en bok kunne en jo alltids skrive. Den skulle først og fremst gis til alle ansatte ved instituttet, men også være av interesse for andre. En viktig målsetning var at ansatte skulle bli bedre kjent med alle avdelingene og med hverandre på tvers av avdelinger og kunne bli inspirert til nytt samarbeid.

Redaksjonen i tidsskriftet Michael sa ja til å la jubileumsboka bli et supplement. Jeg har hatt fint samarbeid med redaktør Øivind Larsen. Instituttleder Terje P. Hagen har også fulgt opp arbeidet på en fin og trygg måte.

Underveis har jeg hatt kontakt med mange for å få overblikk over utviklingen og situasjonen. Mange har bidratt med forskningsartikler og oppsummering av sitt doktorgradsarbeid. Målet om å gi likelig plass til alle avdelinger har vært en utfordring, særlig for noen er store, andre små. Ikke alle svarer positivt på henvendelser om bidrag eller på spørsmål om mine oppsummeringer er dekkende. Da må jeg bare gjøre så godt jeg kan og resultatet bli deretter.

Jeg har brukt en del skriftlig materiale. Arkivet på Det medisinske fakultet har vært veldig behjelpelig. Det finnes også mye informasjon på www. Jeg har fått opplysninger om aktiviteten gjennom disse 10 årene både fra administrasjonen på fakultetet og ved Helsam.

Det har vært fint å kunne se på hva som har skjedd med Helsam, som jeg fulgte ganske tett til fra 2010 og fram til våren 2013. Så tusen takk for oppdraget.

Helsam, september 2021

Grete Botten

g.s.botten@medisin.uio.no

Grete Botten er professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.